İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi // Ocak 2018

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ 58 BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR maddesinde belirlendiği üzere askerî bir ittifak olarak temel ilke, üyelerden bir veya birkaçına yapılacak bir saldırının herkese yapılmış sayılmasıdır. Aynı şe- kilde bütün NATO kararları da ortak bir şekilde ve oybirliği temelinde alınıyor. Transatlantik Güvenlik Hattının Güncel Sınamaları Şüphesiz ki NATO, dünyanın en önde gelen askerî ittifakıdır. Bütün NATO üye- lerinin birleştirilmiş askerî harcamaları, temelde ABD sayesinde dünya askerî harcamalarının yüzde 70’ini oluşturu- yor. NATO, ortaya çıkışında ve izleyen 40 yıl boyunca bir Soğuk Savaş ürünü oldu. Öncelikli amacı, askerî ittifakları 1955’te imzalanan Varşova Paktı olan Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu’nun uydu devlet- lerinden kaynaklanan tehditlere karşı caydırıcı bir rol üstlenmekti. NATO’nun ilk Genel Sekreteri Lord Ismay’in ifade ettiği gibi NATO’nun rolü “Rusları dışa- M erkezi Brüksel’de yer alan ve 1949’da kurulan Kuzey Atlan- tik Antlaşması Örgütü ( North Atlantic Treaty Organization -NATO) Batı Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasın- dan mesuldür. NATO’nun kurucu antlaş- ması 4 Nisan 1949 tarihinde Washing- ton’da imzalandı ve aynı yılın ağustos ayında yürürlüğe girdi. ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Benelüks ülke- leri, İtalya, Norveç, İzlanda, Danimarka ve Portekiz’in içinde olduğu 12 devlet bu antlaşmayı imzaladı. 2018 yılına ge- lindiğinde, yeni üyelerinin çoğunu eski komünist devletlerin oluşturduğu üye sayısı 29’a ulaştı. Esasen NATO herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden kolektif bir savunma örgü- tüdür. NATO’nun temel amacı, üye dev- letlerinin özgürlük ve güvenliğini siyasî ve askerî yöntemlerle korumak olarak belirtiliyor. NATO Antlaşması’nın 5’inci NATO ve Transatlantik Güvenlik Hattının Güncel Sınamaları Emre ATAÇ İKV Uzman Yardımcısı Kurulduğunda Batı Avrupa’nın güvenliğinden mesul olan NATO, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber, görevine küresel barışı koruma ve kriz yönetimi gücü olarak devam ediyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=