Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

6

İ KV FAAL İYETLER İ

İKV, teröre karşı sivil toplum

girişimine destek veriyor

STK, sendika ve meslek

örgütlerinden oluşan

toplumun farklı kesimlerini

temsil eden 14 kuruluş, tüm

vatandaşları 17 Eylül 2015

tarihinde Ankara Sıhhiye

Meydanı’nda teröre karşı

buluşmaya çağırdı.

İ

KV’nin de aralarında olduğu,

250’yi aşkın STK’nın destekledi-

ği ortak çağrıyı seslendiren TOBB

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Te-

rörü lanetleyen ve kardeşliğimize

sahip çıkan bütün sivil topluma ve

vatandaşlarımıza buradan çağrı ya-

pıyoruz. ǮTeröre Hayır, Kardeşliğe

Evet’ diyoruz. Tüm halkımızı, bu bü-

yük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Teröre Karşı Ortak Açıklama

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştiri-

len ve teröre karşı birlik olma mesajı

verilen basın toplantısında ortak açık-

lamayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu okudu. Ortak açıklamanın tam

metni ise şöyle:

“Biliyorsunuz, ülkemiz yurt içi ve yurt

dışı kaynaklı terör ile karşı karşıya. Terör

eylemlerinde çok sayıda vatandaşımızı

kaybettik, askerimizi, polisimizi ve koru-

cumuzu şehit verdik.Yaşanan bu menfur

olaylar hepimizin yüreğini yakıyor, gelece-

ğe yönelik kaygı duymamıza neden oluyor.

Ülkemizin, birliğimizin ve huzurumuzun

hedef alındığı kirli bir oyun oynanıyor. Bin-

lerce yıllık kardeşliğimiz bozulmak isteni-

yor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi ve

kardeşliğimizi korumak yine bizim elimiz-

de. Hep birlikte sağduyumuzu korumalı,

vicdanımızın sesini dinlemeli, fitne ateşini

birlikte söndürmeliyiz. Bizi birbirimize

düşman etmeye çalışan teröre karşı hep

birlikte durmalıyız. Ülkemizin tamamında

birlikte yaşama iradesi göstermeliyiz.