Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 92 Next Page
Page Background

48

AB Konseyi Başkanı Tusk’un Türkiye ve KKTC temasları

49

Match4Industry İkili İş Görüşmeleri Etkinliği

“Yeni İş Birlikleri –Yeni Ufuklar” “Yeni Kapılar–Yeni Fırsatlar”

49

AB’nin eğitimde yeni vizyonu açıklandı

50

Yeni sürdürülebilir kalkınma gündemi belirlendi

52

Otomotiv dünyası Volkswagen skandalıyla sarsıldı

53

AB-ABD Veri Koruma Şemsiye Anlaşması müzakereleri tamamlandı

EKONOMİ GÜNDEMİ

54

Juncker’in “Birliğin Durumu” konuşmasından ekonomiye yansıyanlar

STA BİLGİ VE KAPASİTE MERKEZİ’NDEN

58

Türkiye’nin dış ticaretini yeniden şekillendirme çalışmaları sürüyor

G20’DE BU AY

60

B20 Türkiye Konferansı, TOBB’un ev sahipliğinde gerçekleşti

64

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları bir araya geldi

66

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

67

Y20 İstanbul Zirvesi gerçekleşti

68

W20 Türkiye Lansman Toplantısı gerçekleştirildi

EKOLOJİ PENCERESİ

70

“Su insan hakkıdır” yorumu, AB gündeminde

AB MEVZUATININ TÜRK İf DÜNYASINA ETKİLERİ

72

Gıda ve yem sektöründe yaşanan gelişmeler

AVRUPALI TÜRKLER

76

Danimarka Türkleri: Küçük Deniz Kızı’nın ülkesindeki yakınlarımız

80

Danimarka Parlamentosu Milletvekili Yıldız Akdoğan ile röportaj

BRÜKSEL’DEN BAKINCA

84

AB’nin 2015 Türkiye İzleme Raporu geliyor: Onların var da neden Türkiye’nin

AB’yi İzleme Raporu yok?

EYLÜL 2015 / SAYI: 204

İktisadi Kalkınma Vakfı adına Sahibi:

Ayhan Zeytinoºlu

Sorumlu Yayın Yönetmeni:

Melih Özsöz

Yazı İşleri Yönetmeni:

Çisel İleri

Yeliz fahin

Gökhan Kilit

Büşra Çatır

Yönetim Yeri:

Esentepe Mahallesi , Harman Sokak

TOBB Plaza, No:10 Kat: 7-8 , Levent

34394 İstanbul

Tel: 021

2-270 93 00

Faks: 02

12-270 30 22

E-posta:

ikv@ikv.org.tr

Brüksel

Ofisi:

Avenue Franklin Roosevelt

148/A 1000 Buxelles

Tel: 003

22-646 40 40

Faks: 00

322-646 95 38

E-posta:

ikvnet@skynet.be

Yayın Tü

rü: Yaygın süreli

Baskı Yeri ve Tarihi: İstanbul, Eylül 2015

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen

Gürhan Demirbaş

Genel Yönetmen Yardımcısı

Eser Soygüder Yıldız

Görsel Yönetmen

Hakan Kahveci

Editör

Yaºmur Bahar Polat

Graϐik&Tasarım

fahin Bingöl

Fotoğraf Editörü

Eren Aktaş

Kurumsal Satış Yöneticisi

Özlem Adaş

Tel: 0212 440 27 65

Reklam Müdürü

Nazlı Demirel

Tel: 0212 440 27 69

İletişim Tel: 02

12 440 27 63 - 0212 4

40 29 68

e-posta: ajansd@dunya.com www.aj ansdyayincilik.com Baskı Gezegen Basım Ltd. Şti www.gezegenbasim.com.tr Tel: 0212 325 71 25 Dergideki yazılar, kaynak gö

sterilerek,

kısmen veya tamamen yayımlanabilir.

Dergide yayınlanan makaleler ve katkılarda yazarlar tarafın-

dan açıklanan görüşler ve tercih edilen rapor ve kaynaklarda

belirtilen görüşler, İKV Dergisi’nin, yayın kurullarının, yayın-

cının veya editörlerin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bilgi ve

görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.

İKV dergisi ile

ilgili her türlü bilgi ve talep için:

ikv@ikv.org.tr