Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

3

ya’ya giriş yaptı. Ardından bu durumun,

AB’nin sınır kontrol sistemini oluştu-

ran Schengen Düzenlemelerine ve mül-

teci politikalarını düzenleyen Dublin

Sistemi’ne aykırı olduğu öne sürüldü.

Almanya ve Avusturya’nın göçmen

akınıyla başa çıkamaması, AB çapında

kapsamlı ve etkin bir çözümün acilen

ortaya koyulması gerektiğini gösterdi.

Nitekim, ay sonunda doğru Avrupa’daki

göçmenlerin üye ülkelere dağılımına

ilişkin uzlaşıya varıldığı açıklandı. Li-

derlerin üzerinde uzlaşmaya vardıkları

bir diğer husus da bu alanda Türkiye ile

işbirliğinin geliştirilmesi oldu.

Komşu, Tsipras’tan

Vazgeçmiyor

Eylül ayında AB gündemini meşgul

eden bir diğer konu, Yunanistan erken

seçimleriydi. Katılım oranının yüzde

55 olduğu açıklanan seçimlerde, Alexis

Tsipras liderliğindeki parti, oyların yüz-

de 35,47’sini alarak Yunan meclisinde

145 sandalyeye sahip oldu. Yeni parla-

mentoda 3 Türk milletvekilinin görev

yapacak olması ise son derece önemli.

Syriza milletvekilleri Mustafa Mustafa

ve Hüseyin Zeybek ile To Potami Parti-

si’nden İlhan Ahmet’i kutluyoruz. Yuna-

nistan seçimlerinin galibi, seçim öncesi

kabul ettirdiği acı AB reçetesine rağmen

Tsipras olurken, kaybedeni bir kez daha

yanılan anket şirketleri oldu.

İKV Dergisi’nin Eylül Sayısı

Dergimizin bu sayısında yine zengin

bir içerikle karşınıza çıkıyoruz. Ekim

ayında açıklanacak İlerleme Raporu

öncesinde bugüne kadar hazırlanmış

İlerleme Raporlarına ilişkin ilginç bir

değerlendirmeyi İKV Genel Sekreter

Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih

Özsöz ve İKV Uzman Yardımcıları Büşra

Çatır ile Ahmet Ceran’ın kaleminden

okuyacaksınız. Diğer dikkat çekici dos-

yalar ise İKV Uzmanı Yeliz Şahin tara-

fından hazırlanan “Viyana Zirvesi’nden

2015 Genişleme Paketi’ne doğru Batı

Balkanlar” ve İKV Uzman Yardımcısı

Büşra Çatır tarafından hazırlanan “Yu-

nanistan’da Üçüncü Kurtarma Paketi, si-

yasi kriz ve erken seçim”. Bu ayın önemli

olaylarından biri olan C20 Zirvesi’nin

ardından İKV Uzman Yardımcısı Büşra

Çatır tarafından hazırlanan “Bilenin

bilmeyene, olanın olmayana borcu var

bu dünyada” başlıklı yazı ise oldukça

ilgi çekici.İKV Uzmanı Gökhan Kilit ise

genişlemenin AB tarımı üzerindeki et-

kisine ilişkin görüşlerini bizlerle pay-

laşıyor. İlgiyle takip edilen “Ekonomi

Gündemi” bölümümüzde, İKV Kıdemli

Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu, Ko-

misyon Başkanı Juncker’in Birliğin Du-

rumu konuşmasında ekonomiye ilişkin

yaptığı değerlendirmeleri ele alıyor.

“STA Bilgi ve Kapasite Merkezi’nden”

bölümümüzde ise İKV Proje Müdürü

Çisel İleri ve İKV Kıdemli Uzmanı Selen

Akses, eylül ayı içerisinde Türkiye’nin

dış ticaret politikası açısından atılan

önemli adımlar konusunda bilgi veriyor.

“G20’de Bu Ay” bölümümüzde ise yo-

ğun eylül ayı gündeminde gerçekleştiri-

len önemli toplantılar sıralanırken, “AB

Mevzuatının Türk İş Dünyasına Etkileri”

bölümümüzde İKV Uzmanı Gökhan Ki-

lit, AB gıda sektöründeki gelişmelerin

Türkiye’ye yansımaları ve sektöre etki-

leri konusunumasaya yatırıyor. “Ekoloji

Penceresi” köşesinde ise İKV Uzmanları

İlge Kıvılcım ve Gökhan Kilit “Su insan

hakkıdır” yorumunun AB gündeminde

nasıl yer aldığını bizlere aktarıyor. Ey-

lül ayında masaya yatırılan açılmayan

müzakere fasıllarımız ise İKV Kıdemli

Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu ta-

rafından kaleme alınan “Ekonomik ve

Parasal Politika” ile İKV Proje Müdü-

rü Çisel İleri tarafından kaleme alınan

“Enerji” fasılları. Bu yıl 50’nci yaşını

kutlayan Vakfımızın geçmişten bu yana

önemli faaliyetlerini bize hatırlatan

“Tarihte İKV” bölümümüzde Lüksem-

burg Zirvesi’nden Helsinki Zirvesi’ne

kadar geçen sürede İKV’nin gösterdiği

yoğun çabaları göreceksiniz. “Avrupalı

Türkler” bölümümüzde ise İKV Uzman

Yardımcısı Deniz Servantie karşımıza

“Danimarka Türkleri: Küçük Deniz Kı-

zı’nın ülkesindeki yakınlarımız” başlıklı

değerlendirmesi ve Danimarka Parla-

mentosu Milletvekili Yıldız Akdoğan ile

gerçekleştirdiği röportajla çıkıyor. Son

olarak İKV Brüksel Temsilcisi M. Haluk

Nuray, severek okunan “Brüksel’den Ba-

kınca” bölümünde, AB’nin 2015 Türkiye

İlerleme Raporu yaklaşırken “Onların

var da neden Türkiye’nin AB’yi İzleme

Raporu yok?” sorusunu yöneltiyor.

Keyifli okumalar dileriz