Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 92 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

1

Ancak ne yazık ki akan kanın durmama-

sı, her geçen gün artan şehit cenazeleri

ülkemizin asıl gündemi olmaya devam

etti. Eylül ayı başında Dağlıca’da mey-

dana gelen saldırı, yankısını sokakta

da buldu; özellikle milliyetçi cepheden

vatandaşlar protesto için sokaklara dö-

küldü. Bu protestolar sırasında HDP

binalarına yapılan saldırılar ise tepki

çekti. Türkiye açısından üzüntü verici bir

diğer gelişme, Hürriyet Gazetesi’ne dü-

zenlenen saldırıydı. Saldırı, sadece ül-

kemizdeki siyasi liderler ve sivil toplum

temsilcileri değil, uluslararası gazeteci

örgütleri ve Avrupa Komisyonu tarafın-

dan da kınandı. Komisyon, bir kez daha

Türkiye’ye basın özgürlüğünün önemini

hatırlattı.

Teröre Karşı Duran Sivil

Toplum

Eylül ayında teröre karşı en güçlü

tepki ise sivil toplumdan geldi. 17 Eylül

2015 tarihinde TOBB’un önderliğinde

İKV’nin de aralarında bulunduğu 261

sivil toplum kuruluşunun desteğiyle

“Teröre Hay ı r, Kardeş l i ğe Eve t

Buluşması” çok geniş bir katılımla

gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, yürüyüşün sonunda

yaptığı ortak açıklamada teröre karşı

birlik ve beraberlikmesajı verirken, “Bu

vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin.

Hep birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

Ortak açıklamanın öne çıkan bir diğer

mesajı hiç kuşkusuz, “Farklılıklarımıza

değil, ortaklıklarımıza, umut dolu

geleceğimize odaklandık” cümlesinde

yatıyor.

Tü r k i ye -AB İ l i ş k i l e r i n i n

Direksiyonundaki Yeni İsimler

Eylül ayı, Türkiye-AB ilişkilerinin üst

düzey temsilinde yeni yüzlerle tanıştı-

ğımız ilginç bir ay oldu. Ağustos ayının

son günü uzun süredir boş olan AB Tür-

kiye Delegasyonu Başkanlığına, Alman

diplomat Hansjörg Haber’in atandığı

açıklanmıştı. Eylül ayında ise Büyükelçi

İKV’den

S

onbahar, hem ülkemiz hem de

AB için hızlı başladı. Eylül ayı,

her iki taraf için de sorunların,

bunlara çözüm arayışlarının

ve artan siyasi gerilimlerin gölgesinde

geçti. Türkiye, her gün şehit haberleri

duymaya devam ederken AB, mülteci

sorununu konuştu. Türkiye-AB ilişkile-

rinde ise deyim yerindeyse yeni takım

kaptanları belirlendi.

Yaklaşan Seçimler ve Sokaºa

Yansıyan Gerilim

Eylül ayına AK Parti kökenli 11, HDP

kökenli 2 ve MHP kökenli 1 bakanın

oluşturduğu geçici hükümet ile giren

Türkiye, 1 Kasım 2015 tarihinde yapı-

lacak genel seçimlere odaklandı. Siyasi

partiler sırasıyla milletvekili aday liste-

lerini ve seçim bildirilerini açıkladılar.

,

den