İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi // Ağustos 2018

72 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ B RIC tanımlaması, ilk defa 2001 yılında Goldman Sachs Başkanı ekonomist JimO’Neill tarafından dünya ekonomisinde en hızlı gelişen pi- yasalar olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in ortak olarak izlenmesi ama- cıyla ortaya atıldı. Tek tek incelendikle- rinde insan hakları karineleri, siyasi re- jimleri, gelişme modelleri ve ekonomik çıkarları bakımından bu ülkeler büyük farklılıklar barındırsa da; geniş yüz öl- çümleri, fazla sayıdaki nüfusları ve tü- keticileri, yüksek ekonomik büyümeleri gibi ortak özellikleri, bu ülkelerin ucuz emek ve buna bağlı olarak düşük üre- tim maliyeti nedeniyle yüksek büyüme fırsatı yaratan, doğrudan yabancı ser- maye yatırımları çekebilen, ihracatını, döviz rezervlerini ve milli gelirini hızla arttıran, yaşanan ekonomik krizlerden daha az etkilenen bir grup, BRIC, olarak adlandırılmasına yol açıyor. Kahve, soya, şeker kamışı, kakao, pirinç, pamuk, buğday, tütün gibi tarım ürünlerinde, canlı hayvan ve deri ürün- lerinde, kağıt ve kağıt hamuru gibi ağaç ürünlerinde, metal ve mineral ürünle- rinde dünya çapında karşılaştırmalı üs- BÖLGESEL ENTEGRASYONLAR “Diğerleri”ninKıtaları Yakınlaştıran Birliği: BRICS Emre SAKIZLI İKV Uzman Yardımcısı Dört kıtada varlığını sürdüren BRICS ülkeleri, ortak politik ajandalar oluşturup bölgesel ilişkilerde etki kapasitelerini artırmayı ve uluslararası karar organlarında karar verme sürecini etkilemeyi hedefliyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=