Background Image
Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI,

50.yıl

İKV ayrıca merkez ofisi ve Brüksel

Temsilciliği aracılığıyla Türk ve

Avrupa kamu kurumları, üye ülkelerin

temsilcilikleri, diğer sivil toplum örgütleri

nezdinde kapsamlı koordinasyon, tanıtım

ve lobi faaliyetlerinde bulunmakta;

yerli ve yabancı medya aracılığıyla bilgi

birikimini sürekli olarak kamuoylarına

aktarmaktadır.

İKV’nin Brüksel’de AB yetkilileri ile

Türk özel sektör temsilcilerine yönelik

olarak düzenlediği

“Window to EU”

ve

“Window to Turkey”

toplantı serileri bu

çalışmalara iyi bir örnek oluşturmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

“Window to EU”

toplantılarında,

Türkiye’den iş dünyası temsilcileri,

sivil toplum örgütlerinin mensupları,

akademisyenler ve uzmanlar,

AB kurumlarının yetkilileri ile bir araya

gelmekte ve AB’deki son gelişmeler

ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bilgi

almaktadır.

“Window to Turkey”

toplantılarında ise, Türkiye’den uzman

konuşmacılar, Türkiye’nin tarihi ve

kültürü ile güncel ekonomik ve siyasi

gelişmeler hakkında bilgi vermektedir.

İKV, Türk iş dünyasının temsilci

kuruluşlarından aldığı destekle AB

konularında, AB kurumları ve kamu

kesimi ile ilişkilerde koordinasyon

görevini üstlenmektedir.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

“TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNDE

PLATFORM OLUŞTURAN KURUM”

İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri

gündemindeki konularda Türkiye ve

AB’den üst düzey temsilcilerin ve yetkin

uzmanların katılımları ile Türkiye ve

çeşitli AB ülkelerinde kamuoyunu

bilgilendiren seminer, konferans ve

paneller düzenlenmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinde temel

görüş ve önerilerin geliştirilmesi

amacıyla gerçekleştirilen söz konusu

bilgilendirici etkinliklerde İKV,

AB ve Türkiye-AB ilişkileri

konularındaki gelişmeleri izleyerek,

bu görüşlerin oluşturulmasında kamu

ve özel sektörle sürekli diyalog ve

bilgi alışverişi içerisinde hareket

etmektedir.

Window to Turkey, 2014, Brüksel