Background Image
Previous Page  7 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 16 Next Page
Page Background

İKV, hedefleri doğrultusunda,

Avrupa bütünleşme sürecini,

tümAB politikalarını, bu politikaların

Türkiye üzerindeki etkilerini,

Türkiye’nin uyum durumunu ve

Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle

ele alan çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinin en durgun olduğu

dönemlerde bile ülkemizin AB üyeliği hedefine

olan inancını ve kararlılığını koruyan İKV,

araştırma, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri

ile daima öncü olmuştur. Faaliyetlerimiz sadece

Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan

konuları değil, geleceğe dönük perspektifleri de

içermektedir.

Bu yönüyle İKV, ülkemizin AB üyelik sürecinde

iş dünyasını ve kamuoyunu bilgilendirmenin

yanı sıra bir erken uyarı rolü de üstlenmektedir.

FAALİYETLERİMİZ

07