Background Image
Previous Page  6 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 16 Next Page
Page Background

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI,

50.yıl

Kuruluşundan bu yana,

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde

yaşanan dalgalanmalardan

etkilenmeden AB üyeliği hedefi

doğrultusundaki faaliyetlerini

aralıksız sürdüren İKV, aynı kararlılık

ve gayretle araştırma, bilgilendirme,

tanıtım, eğitim ve koordinasyon

çalışmalarını sürdürmeye ve üyelik

sürecinin hızlandırılması ve hedefe

bir an önce ulaşılmasına aktif

bir şekilde destek vermeye

devam etmektedir.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal

kalkınmasına katkıda bulunmak;

Türkiye’nin diğer ülkelerle, ekonomik

gruplaşmalarla ve özellikle AB ile

olan ilişkilerini geliştirmek için gerekli

çalışmaları yapmak;

Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla

seminerler, konferanslar, paneller ve

benzeri toplantılar düzenlemek;

İKV’nin hazırladığı veya uzman

kuruluşlara hazırlattığı çalışmaları

yayımlamak;

Yurtiçinde ve yurtdışında iş dünyası

içerisindeki işbirliği ve eşgüdümü

sağlamak;

İlgili tüm kamu ve özel sektör

kuruluşlarıyla işbirliği ve bilgi alışverişi

sağlayarak, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin

temel görüşleri oluşturmak;

AB’deki gelişmeleri sürekli takip

etmek, bunların Türkiye’ye etkilerini

araştırıp değerlendirerek kamuoyunu

bilgilendirmek;

Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımına

katkıda bulunmak.

HEDEFLERİMİZ

İKV Yönetim Kurulu, Kurucu ve Mütevelli Kurum

delegeleri arasından seçilen 17 Yönetim Kurulu

Üyesi ve 2 Denetçi olmak üzere toplam 19 kişiden

oluşmaktadır.