HERKES İÇİN AB PANELİ GERÇEKLEŞTİ

İKV AB Bilgi Merkezi ve Marmara AB Bilgi Köşesi işbirliğiyle, 16 Kasım 2016 tarihinde, İstanbul’da “Herkes İçin Avrupa Birliği Paneli” isimli bir toplantı gerçekleştirdi. İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yonca Özer, AB’nin ifade ettiği anlam ve Türkiye açısından önemi ile AB-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeleri ele aldı.

İKV Genel Sekreteri Nas, farklı boyutları ile Avrupa’nın ifade ettiği anlama değinerek,  Avrupa’nın AB kurumsal yapısı, müktesebatı ile somut kural ve normlardan oluştuğunu belirtti. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi değerlere verdiği önem ile soyut bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Nas, pozitif bir ideali temsil ettiğini vurguladı. Bireyin haklarına ve özgürlük fikri ile devlet karşısında bireyi daha güçlü kılan bir düzeni olan değerler Avrupa’sı olduğunu söyleyen Nas, ekonomik olarak da liberal piyasa ekonomisiyle bu düzenin içerisinde kuramsal yapılanmalara dayandığını söyledi. Nas, oluşan bu düzenin, kişinin sosyal hayatını, iş yerindeki hayatını, eğitim sistemindeki hayatını, tüketici olarak hayatını çeşitli haklar ve prensipler etrafında bir yaşam çerçevesi sağladığını sözlerine ekledi.

Türkiye’de tartışılan Avrupa’nın ise, pozitif modelin tersinde şekillenmiş, kendi değerleriyle ters düşen, çifte standartlı bir negatif Avrupa bakış açısıyla karşılaşıldığını aktaran Nas, Avrupa’nın günah keçisi olarak nitelendirilmemesi ve her ne kadar kendisiyle çelişse ya da birtakım eleştirilerin haklılık payı olsa dahi bu idealler bütünü Avrupa’nın bir alternatifi olmayan, coğrafi kıtanın ötesinde bir yapı olduğunu dile getirdi. Nas, hem dışarıdan hem içeriden Avrupa modeli aşındırılsa dahi,  hala çok değerli olduğunu vurgulayarak, devam ettirilmesinin insanlık için çok önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Ek olarak Nas, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlayan Olağanüstü Hal ile yaşanan terör olayları sebebiyle zor bir süreçten geçtiğini söylerken, önemli bir dönemeçte olduğunu vurguladı.  Müzakereler ilerlemese ve fasıllar kapatılamasa dahi Türkiye’nin AB’ye üye olabileceği fikrinin yaşatılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Müzakere süreci uzadıkça etkisini kaybetse dahi, kurumsal olarak sürecin devamının ötesinde; Türkiye’nin geleceği, demokrasisi, insan hakları ve temel özgürlüklerin yeşerebilmesi açılarından, Türkiye’deki genel kültürel ve siyasal iklim için bir “Değerler Avrupası” olarak Avrupa’nın yaşatılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Özer de, Türkiye’nin AB’ye yönelik olan eleştirileri ve negatif Avrupa algısına atıfta bulunarak Avrupa’nın kendi içerisindeki özeleştirilerine değindi. Dayanışmayı, sosyal eşitliği, istihdamı, demokrasinin gelişimini, hukukun üstünlüğünü barındıran Değerler Avrupa’sını ve tek tek vatandaşlarına sunduğu hayat standardını korumaya yönelik olarak özeleştiride bulunduğunu ve bu konu için yol haritaları çizdiklerini söyledi.  AB’ye alternatif olacak başka bir oluşumun bulunmadığını vurgulayan Özer, AB’ye Türkiye’nin eleştirel bakışının onu alt etme şeklinde değil tam tersine katkıda bulunma şeklinde olmasının gerekliliğini ve bu sayede AB hedefinin de güçlendirebileceğini ifade etti.

Panel katılımcıları, AB 2016 İlerleme Raporu, Brexit sonrası AB yapısı ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci konularındaki sorularıyla panele interaktif olarak katılım sağladı.

 

2016

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2020 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT