İKV'DEN AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI'NIN YENİLENMESİ RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Avrupa Bölgeler Komitesi'nin hazırlamış olduğu "Avrupa Yeşil Mutabakatı 2.0'ı Şekillendirmede Bölge ve Şehirler" (Regions and Cities Shaping the European Green Deal 2.0) adlı raporda Yeşil Mutabakat'ın yenilenmesine yönelik öneriler sunuluyor. Bu öneriler kapsamında yeşil dönüşümde bölge ve şehirlerin önemine vurgu yapılırken yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli araç ve kaynakların sağlanması öneriliyor. Rapor, aynı zamanda Yeşil Mutabakat'ın sosyal boyutunu geliştirmek, uzun dönemli bir sürdürülebilirlik stratejisi belirlemek, ikiz dönüşümde fonların koordinasyonunu iyileştirmek ve AB'nin küresel dönüşümde liderlik rolünü güçlendirmek gibi önemli konu başlıklarına değiniyor. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı 2.0'ı Şekillendirmede Bölge ve Şehirler raporuna ilişkin İKV Bilgi Notu'na buradan ulaşabilirsiniz. 

2024

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT