İKV GENEL SEKRETERİ NAS, GÖÇ KONULU KONFERANSA KONUŞMACI OLARAK KATILDI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Türkiye Ofisi ve Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) iş birliğiyle, 30 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Göç Yönetiminde Çok Aktörlü Operasyonel İş Birliğinin Geliştirilmesi: Göç Yönetimi Makamları Arasında Ağ Oluşturma (MAGNET) Bölgesel Konferansı"na katıldı. Konferansta iki kurum tarafından yürütülen MAGNET projesinin çıktıları ele alındı. Göç yönetiminin paydaşı olan farklı aktörleri bir araya getirme ve ağ oluşturmayı hedefleyen etkinliğe ilgili bürokratlar, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Doç. Dr. Nas etkinlikte özel sektörün göç yönetimindeki rolünü ele alan panelde konuştu. Doç. Dr. Nas, özel sektörün göç konusundaki rolünü irdelediği konuşmasında ana istihdam sağlayıcı olarak iş dünyasının göç ve kalkınma ilişkisi açısından kritik etkisine dikkat çekti ve iş dünyasının gerektirdiği becerilerle istihdam olanakları arasında eşleşme sağlanmasında özel sektörün belirleyici rolü olduğunu vurguladı.

 

2024

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT