İKV’DEN AB “İTHALAT KONTROL SİSTEMİ 2”NİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İthalat Kontrol Sistemi 2, ekonomik aktörlerin doğrudan AB’ye veya AB üzerinden transit bir şekilde üçüncü ülkelere gerçekleştirecekleri sevkiyatlarına ilişkin bilgi ve verileri, Yükleme Öncesi Kargo Bilgisi (Standard Procedures for Preloading Advance Cargo Information-PLACI) ve varış öncesi Giriş Özet Beyanları (Entry Summary Declaration-ENS) aracılığıyla AB Gümrük İdareleri’ne sunmalarını gerekli kılıyor. Üç aşamadan oluşan bir uygulama takvimine sahip olan İthalat Kontrol Sistemi 2’nin son aşaması, 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla denizyolu taşımacılığında uygulanmaya başlıyor. Sistemin, 1 Nisan 2025’ten itibaren demiryolu ve karayolu taşımacılığı için de işler hâle gelmesi bekleniyor.

AB İthalat Kontrol Sistemi 2'nin üçüncü aşamasına ilişkin İKV Bilgi Notu’na buradan ulaşabilirsiniz.

2024

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT