İKV, SERBEST DOLAŞIM VE GÖÇ KONULU BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı, 28 Mart 2024 tarihinde “Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Konular: Serbest Dolaşım ve Göç-İşlemsel İş Birliğinin Sınırları” başlıklı toplantı düzenledi.

Moderatörlüğünü İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit’in üstlendiği toplantının ilk konuşmacısı İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat ve gümrük birliği gibi konuların oldukça önemli olduğuna değinerek sözlerine başladı. Nas, İKV’nin uzun süredir vize konusu üzerinde durduğundan ve İKV’de bu konuyla ilgili pek çok çalışma yapıldığından bahsetti. Vize konusunun Türkiye-AB ilişkilerinde en sorunlu alanlardan biri olmaya devam ettiğini dile getiren Nas, AB’nin iç sınırlarının kaldırıldığı ve dış sınırlar konusunda da ortak politika alanlarının uygulandığı bir iç güvenlik alanı yaratma hedefine dikkat çekti. 2020 yılında sunulan Yeni Göç ve İltica Paktı’ndan bahseden Nas, bir tasarı olarak Komisyon tarafından sunulan bu politikanın çok fazla yenilik getirmediğini ifade etti. Nas, göç ve mülteciler alanında iş birliğinin geleceğinden bahsederken, insan hakları ve göçmen hakları konusunda karşılıklı çıkarlara dayalı hareket edileceğinden ve pragmatik tutumların daha fazla görüleceğinden söz etti. Son olarak, Schengen vizesinin dijitalleşme süreciyle ilgili bilgi veren Nas, bu sürecin 2028 itibarıyla tamamlanacağı; öte yandan, bu dijitalleşme sürecinin Türkiye’nin yaşadığı vize sorunlarına bir çözüm getiremeyeceğini de dile getirerek sözlerine son verdi.

Toplantının ikinci konuşmacısı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Erdoğan oldu. Erdoğan, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin başlangıcından bugüne dek stratejik boyutunun bulunduğunu, son dönemde ise göç meselesinin bu stratejik boyutla kesişmeye başladığını ifade etti. AB’nin Türkiye ile göç konusunda kurduğu ilişkiyi bir model olarak görmeye başlayıp üçüncü ülkelerle de benzer ortaklıklar geliştirmeyi hedeflediğine değinen Erdoğan, tüm dünyada göç konusunda ciddi bir dışsallaştırmanın hüküm sürdüğünü; bununla birlikte göçün bir realite olarak kabul edilip düzenlenmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu belirtti.

Toplantının son konuşmacısı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sanem Baykal, insan hareketliliğinin Türkiye-AB ilişkilerinin başlangıcından itibaren düzenlenmiş ve öngörülmüş bir alan olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Bununla birlikte Baykal, Türkiye-AB ilişkilerinin tesis edildiği ilk andan itibaren kurumlar, kurallar, esaslar ve standartlar çerçevesinde şekillendiğine vurgu yaptı. Tüm dünyada, geniş kapsamlı uzlaşılardansa yalnızca bir ya da birkaç konuda iş birliğine dayanan ve bir nevi “al-ver” mantığıyla devam ettirilen işlemsel (transactional) ilişkilenme biçiminin ağırlık kazandığına işaret eden Baykal, bu tarzın Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği için verimli bir yaklaşım biçimi olamayacağının altını çizerek konuşmasını tamamladı.

Katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.

 

2024

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT