İKV'DEN SKDM’NİN TÜRK EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

İklim kriziyle mücadelede öncü bir konumda olan AB’nin, bu mücadelede sahip olduğu araçların başında 2005 yılında kurulan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelmektedir. Avrupa Komisyonunun 11 Aralık 2019 tarihinde AB’yi 2050 yılına kadar ilk iklim-nötr kıta haline getirmek ve Birliği daha sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yoluna sokmak amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı yayımlaması, AB’nin iklim hedeflerini bir üst seviyeye çıkarmıştır. Bu sürecin sonucunda AB ETS’si revize edilmiş ve ETS’yi destekleyecek şekilde üretim ve yatırımların emisyon azaltma hedefi olmayan veya AB’den daha az olan ülkelere kaymasını önlemek amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hayata geçirilmiştir.

AB ile 1996 yılından beri Gümrük Birliği ilişkisine sahip olan ve ihracatının %40’ından fazlasını AB ile gerçekleştiren Türkiye, potansiyel olarak SKDM’den en fazla etkilenecek ülkelerin başında yer almaktadır. Nitekim SKDM’nin potansiyel etkilerine yönelik yapılan etki analizleri, herhangi bir adım atılmadığı senaryoda Türk ekonomisinde bir daralma yaşanacağına işaret etmektedir. Ancak Türkiye, ulusal bir ETS oluşturarak öz kaynaklarının AB’ye aktarılmasını önleyebilecek ve SKDM’nin getireceği maliyetleri kendi ekonomisi içerisinde kullanabilecektir. Türkiye’nin halihazırda kendi ETS’sini oluşturma süreci içerisinde olduğu dikkate alındığında, Türk ekonomisi için böylesine büyük bir yeniliğin kamuoyuna ve etkilenecek sektörlere tanıtılması, benimsenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve ilgili paydaşların şimdiden sürece hazırlanması oldukça önemlidir.

İKV Uzmanı Ahmet Emre Usta tarafından kaleme alınan bu değerlendirme notunda, geçmişten günümüze AB ETS’sinin dönüşümü, Yeşil Mutabakat kapsamında ETS’nin güncellenmesi ile SKDM’nin hayata geçirilmesi ve bütün bu sürecin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmektedir.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2024

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT