İKV'DEN AB'NİN DİJİTAL İTTİFAKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Teknolojinin özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesi, insan hayatının önemli bir ölçekte değişmesine neden olmuştur. Dijital teknolojilerin gelişmesi bilgi iletişim devrimini doğurmuş ve bugüne kadar hiç olmadığı biçimde insanları birbiriyle bağlantılı hale getirmiştir. Bugün yaşamlarımızın hemen her anında, dijitalleşmenin etkilerini yaşıyoruz. Cep telefonumuz adım saymaktan, sosyal medyayı takip etmeye kadar günümüzün farklı aşamalarında bize eşlik ediyor. Okul, iş hayatı, sosyal yaşam gibi birçok farklı alanda dijital teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Bu dijital dünya fiziksel dünyanın bir yansıması olmanın ötesinde, düşünme, uygulama ve davranış biçimlerini de radikal bir biçimde dönüştürüyor. Aynı zamanda dijital becerilere sahip olma ve dijital ağlara erişim imkânı insanları arasında yeni bazı ayrımlar yaratıyor ve var olan eşitsizlikleri aşmak için imkanlar sunarken aynı zamanda bu eşitsizliklerin daha da artmasına yol açabiliyor. 

AB'nin dijital ittifakları, dijital ekonominin ve toplumun gelişimini teşvik etmek amacıyla küresel düzeyde iş birliği yapmayı hedefleyen inisiyatiflerdir. Bu ittifaklar, AB'nin dijital stratejisinin temelini oluşturur ve dijital alandaki küresel liderliğini güçlendirmeyi amaçlar. AB'nin dijital stratejisi, dijital standartların geliştirilmesi ve uygulanması, dijital ticaretin teşviki ve dijital güvenliğin artırılması gibi unsurları içermektedir. 

Bu dijital ittifaklar, küresel düzeyde teknoloji gelişimini teşvik etmek, dijital güvenliği artırmak, çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda iş birliği yaparak küresel düzeyde çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin de bu alanda önemli adımlar attığı ve AB'nin Dijital Avrupa Programı'na dahil olduğu göz önüne alındığında, ileriki dönemlerde stratejik bir iş birliğinin geliştirilmesi potansiyeli bulunmaktadır. 

İKV Uzman Yardımcısı Bared Çil tarafından kaleme alınan bu değerlendirme notunda, AB'nin dijital ittifakları hakkında bilgi veriliyor ve bu ittifaklar ile amaçlananlar ve stratejiler ele alınıyor. 

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT