İKV'DEN AB TEK PAZARI’NDA DEĞİŞEN KURALLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

1993 yılında tamamlanan Avrupa Tek Pazarı, son 30 yılda, dünyanın en entegre ulusötesi pazarı hâline gelmiştir. Dinamik ve gelişen yapısı nedeniyle Tek Pazar’ı yöneten normlar ve kurallar sürekli değişmektedir. Avrupa Komisyonunun 11 Aralık 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 19 Temmuz 2020 tarihinde yayımladığı Dijital Strateji’nin ardından, Avrupa Tek Pazarı’nın bugüne kadarki en büyük dönüşüm süreci başlamıştır.

AB’yi bu denli büyük bir dönüşüm sürecine iten başlıca faktörler uluslararası sistemde yaşanan gelişmeler, dijital alanda ve teknolojiye sahip olmada kızışan rekabet ve iklim krizinin giderek daha ciddi bir hâl alması olarak sıralanabilir. Ancak tüm bu dışsal faktörler dışında AB ekonomisinde azalan dinamizm, küçülen piyasa gücü, altyapıya yeterli yatırımın yapılmaması, azalan nüfus, artan enerji faaliyetleri, düşen büyüme oranları ve rekabet gücü karşısında AB içinde çalan siren sesleri de Tek Pazar’ın dönüştürülmesini zorunlu kılmıştır. Dahası, son derece büyük bir "Tek Pazar" olan Çin'in ekonomik olarak giderek gelişmesiyle, AB üye ülkelerinin zayıf ekonomik performansı "Brüksel etkisinin" erozyona uğramasına yol açarak AB'nin ekonomik gücünü ve dolayısıyla dünyadaki jeopolitik etkisini azaltacağı veya ABD, Çin gibi rakiplerinin arkasında kalacağı öngörüsünü de belirtmek gerekir.

Bu değerlendirme notunda, Avrupa Tek Pazarı’nda değişen normlar ve kurallar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenirken, Avrupa Tek Pazarı’nın geleceği tartışılmaktadır.

İKV Uzman Yardımcısı Sema Nur Yeniyıldız ve Ahmet Emre Ustatarafından kaleme alınan bu değerlendirme notunda, Avrupa Tek Pazarı’nda değişen normlar ve kurallar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleniyor ve Tek Pazar'ın geleceği tartışılıyor.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT