İKV'DEN AB'NİN YEŞİL İTTİFAKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma, 1990 yılına kıyasla 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %55 azaltma ve 2030 yılına kadar 3 milyon yeni ağaç dikilmesi hedeflerini kapsayan Yeşil Mutabakat mevcut yasaları gözden geçirmenin yanı sıra döngüsel ekonomi, binaların yenilenmesi, biyoçeşitlilik, tarım ve inovasyon alanlarında yeni düzenlemelerin yapılmasını kapsamaktadır. Avrupa'da iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bir öncü olarak kabul edilen bu girişim, dünya genelinde de etkili bir dönüşümün öncüsü olabilir. 

Yeşil Mutabakat aynı zamanda, enerji güvenliğini artırarak enerji ve ekonomik bağımlılığı azaltmayı ve yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa için sadece iklim değişikliği ile mücadelede değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve ekonomik büyüme açısından da büyük öneme sahiptir. Ayrıca, Yeşil Mutabakat, sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin küresel bir öncelik haline geldiği bir dönemde, Avrupa dışında diğer coğrafyalar için de bir model sunmaktadır.

Yeşil Mutabakat'ın başarısı için diğer bölgelerin de çevresel sürdürülebilirlik ve iklim eylemlerine daha fazla odaklanmaları teşvik edilmelidir. Yeşil Mutabakat’ın, küresel iklim krizi ve çevresel sorunlara karşı küresel bir dayanışma ve iş birliği çağrısı olarak da tanımlandığı düşünüldüğünde AB bu vizyonu hayata geçirerek, küresel ölçekte daha temiz, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol üstlenmektedir. 

İKV Uzman Yardımcısı Bared Çil tarafından kaleme alınan bu değerlendirme notunda, AB'nin yeşil ittifakları hakkında bilgi veriliyor ve Türkiye'nin de bağlantısı ele alınıyor. 

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT