İKV'DEN AB HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ RAPORLARI VE ÜYE ÜLKELERİN DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

AB 2020 yılından bugüne, üye ülkeler için hukukun üstünlüğünün her yönden ortak bir temel ilke haline gelmesine yardımcı olacak raporlar yayımlamaktadır. Bu raporlarda, üye ülkelerin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi AB’ye üyelik için bir koşul haline gelmiş değerlerinin takibi ve analizi yapılmakta, gelişmesine ihtiyaç duyulan alanlar gösterilmektedir.

Raporlarda, yargı bağımsızlığının tam anlamıyla sağlanması, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan durumların ortadan kaldırılması, demokratik denetim mekanizmalarının güçlenmesi gibi konular hakkında AB ülkeleri için derinlemesine analizler sunulmakta ve her bir ülkenin ilerleme kaydedebilmesi için bu analizleri takip etmesi beklenmektedir. AB’nin bugüne kadar yaşamış olduğu genişleme süreçleri göz önüne alındığında hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasına yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği görülmektedir. Nitekim AB, sadece üye ülkeler için değil aynı zamanda adaylık sürecindeki ülkeler için de hukukun üstünlüğü konusunda bir çerçeve çizmekte, bir yol haritası sunmaktadır.

Özellikle 2023’te yayımlanan raporda üye ülkelere hukukun üstünlüğü konusunda doğrudan özel tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu yeni raporlama sistemi etkili bir şekilde uygulanmaya devam ettiği sürece gerçekleştirilen yasal ve kurumsal reformların ötesine geçilerek hem üye hem de aday ülkeler için hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan krizlerden kaçış çok daha kolay hale gelecektir.

İKV Uzman Yardımcısı Nagehan Nur Uysal tarafından kaleme alınan bu değerlendirme notunda, AB’nin hukukun üstünlüğü ilkesi konusundaki ilerlemeleri ve üye ülkelerin durumu hakkında bilgi veriliyor ve Türkiye'nin de durumu ele alınıyor.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT