İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: “İLERLEME OLMAMASI ÜZÜCÜ; SORUNLAR DEVAM EDERKEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYON RAPORUNDA YER ALMIYOR”

Avrupa Komisyonu 2023 Genişleme Stratejisini ve aday ülkeler için yıllık raporlarını yayımladı. Bu kapsamda Ukrayna, Moldova ve Bosna için bazı koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak AB katılım müzakerelerinin başlatılmasını önerirken, Gürcistan’a da adaylık statüsü verilmesi teklifini sundu. Nihai karar AB Konseyi tarafından alınacak. Türkiye için hazırlanan rapor siyasi, ekonomik ve müktesebata uyum alanlarında önemli geriye gidişlere dikkat çekiyor. Kıbrıs konusuna da değinilen rapor, dış politikada Türkiye’nin AB ile uyumunun yüzde 10 düzeyinde olduğunu belirtiyor. Şirketler hukuku, ulaştırma ve vergilendirme gibi alanlarda uyumun iyi durumda olduğu vurgulanan raporda, Kopenhag kriterlerinde ise önemli sorunlara dikkat çekiliyor.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“2023 genişleme stratejisi kapsamında Ukrayna, Moldova ve Bosna-Hersek ile katılım müzakerelerinin açılması ve Gürcistan’a adaylık statüsü verilmesinin önerilmesi AB genişleme sürecinin yeniden canlanması açısından ümit verici. Ancak Türkiye’nin AB katılım sürecinde herhangi bir canlanma olmaması ve Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs sorununa endekslenmesi son derece düşündürücü. AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımının dışlayıcı olduğu ve göç ile mülteci konusu dışında Türkiye ile ilişkileri ilerletmeye yönelik bir perspektif sunmadığı görülüyor. Türkiye’deki sorunlara dikkat çeken rapor, ülkemizin katılım sürecinde Kıbrıs meselesi sebebiyle yaşanan engelleri, bazı üye devletlerin yol açtığı sorunları ve AB’den kaynaklanan eksiklikleri dile getirmiyor. Bu çerçevede Türkiye’nin yapması gereken en önemli atılımlardan birisi özellikle hukuk, yargı, temel hak ve özgürlükler alanında ciddi adımlar atmak, reform sürecini yeniden canlandırmaktır. AB’nin aday ülkelerden beklediği kriterler evrensel değerler ile örtüşür. O açıdan bu yönde ilerleme sağlanması Türkiye’nin demokratikleşmesi, ekonominin gelişmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ülkenin güçlenmesi açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır”.

Türkiye ve AB Arasında Yeşil ve Dijital Gündem Önerisi

Başkan Zeytinoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik öneriler barındırması beklenen ayrı bir raporun da hazırlanmakta olduğunu belirtti ve önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu ile AB Dış ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi tarafından hazırlanacak olan bu raporun açıklanacağını vurguladı. Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sene AB Konseyi’nin talimatı üzerine Avrupa Komisyonu ile AB Dış ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik ayrı bir rapor daha hazırlayacak. Bu raporda olumlu önerilerin olacağını ümit ediyoruz. İKV olarak AB tam üyelik hedefine olan bağlılığımız devam ediyor. Türkiye’nin AB sürecinde tam üyelik hedefinin yerini alacak bir alternatif düşünülemez. Ancak bu hedefe giden sürecin tekrar canlanması için koşulların değişmesi gerekiyor. İKV olarak Türkiye-AB ilişkilerin daha da gerilemesini önlemek için “Yeşil ve Dijital Gündem” başlığı altında bir önerimiz olmuştu. Bu öneri Türkiye’nin, AB’nin en öncelikli alanları olan ve iç pazar ile AB ekonomisinde ciddi değişimler yaratan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijitalleşme süreçlerinde değişen müktesebat, norm ve standartlara uyum sağlaması ve iş birliğinin artırılmasını hedefliyor. Tüm dünyada da öncelikle ele alınan bu iki alanda Türkiye ve AB’nin birlikte çalışabilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye-AB yeşil ve dijital gündemi, ilişkilerin geleceği açısından da kurtarıcı olabilir”.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT