İKV, “KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2023” ADLI TOPLANTI DÜZENLEDİ

İKV tarafından 27 Ekim 2023 tarihinde “Kamuoyunda AB Desteği ve Avrupa Algısı Araştırması 2023” sonuçlarının açıklandığı basın toplantısı ve “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında AB ile İlişkiler ve Kamuoyunda Avrupa Algısı” paneli düzenlendi. Toplantının moderatörlüğünü üstlenen İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlaması ve program akışı hakkında kısaca katılımcıları bilgilendirmesinin ardından açış konuşmasını yapmak üzere İKV Başkanı ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nu kürsüye davet etti. Başkan Zeytinoğlu konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel durumu değerlendirdi ve İKV’nin TİM’in desteğiyle MetroPoll araştırma şirketine hazırlattığı kamuoyu araştırmasında ülkemizde AB üyeliğine desteğin %66 olmasının öneminin altını çizdi.

Açış konuşmasının ardından İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından kamuoyu araştırmasının sonuçları basın ve katılımcılarla paylaşıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre AB hakkında ülkemizde bilgi sahibi olanların oranı %67,7 iken en temel bilgi kaynağının ise %60,5 ile internet ve sosyal medya olduğu gözlemlendi. Katılımcıların Türkiye’nin AB üyeliğine desteğinin %66 olduğu araştırmada bu desteğin sebepleri sorulduğunda %69,1 ile ülkemizin refah ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin artması ilk sırayı alırken %47,1 ile ülkemizde demokrasi ve insan haklarının gelişmesi onu izledi. AB üyeliğinin desteklenmemesinin sebeplerinde ise %50,9 ile AB üyeliğinin Türk kültür ve kimliğine zarar vereceği gelirken onu %36 ile ulusal egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı zedeleyecek izledi.

İKV Genel Sekreteri Nas’ın sunumunun ardından İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit’in moderatörlüğünde panel bölümüne geçildi. Panelin ilk konuşmacısı olan GİF İcra Komitesi Başkanı Büyükelçi(E) Selim Yenal anket sonuçlarını değerlendirdi ve ankete göre katılımcıların en fazla bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı kullandığına dikkat çekti. Bunun yanında AB üyeliğine karşı olma sebeplerine bakıldığında da bunların büyük kısmının yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığını belirterek, Türkiye-AB ilişkileri konusunda doğru bilgilendirmenin önemine değindi.

Panelin ikinci konuşmacısı Institu du Bosphore Direktörü Dr. Bahadır Kaleağası günümüzde yanlış veya çarpıtılmış bilginin çok hızla yayıldığını ve bunun küresel bir sorun olduğunu belirterek sözlerine başladı. Ukrayna savaşıyla birlikte AB’nin genişlemesine ilişkin tartışmaların ivme kazandığını ancak bununla beraber AB’nin karar alma sisteminin nasıl değişeceğinin de tartışıldığına dikkat çeken Kaleağası gelecekte yeni üyelik modellerinin neler olacağını ve Türkiye’nin bu modeller arasında yer bulup bulamayacağını değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Panelin son konuşmacısı olan Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dış Politikada Kadınlar Platformu Kurucusu Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Türkiye’nin son yüzyılında ve AB’deki son yüzyılda yaşanan gelişmeleri kısaca ele alıp tarihsel akışta Türkiye’nin AB sürecini değerlendirdi. Prof. Dr. Alemdar, hem Türkiye’nin geçmiş yüzyılının hem de AB’nin geçmiş yüzyılının dikkate alınmasının kamuoyu araştırmalarının daha sağlıklı olmasına ve veriye ulaşma noktasında sorun yaşayan vatandaşların ikna edilmesine katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT