İKV’DEN YENİ YAYIN: “İKİZ DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ VE TÜRKİYE”

Günümüz koşullarında işleyişinde çeşitli sorunlar bulunan ve güncel ticaret anlaşmalarının gerisinde kalmış olan Gümrük Birliği’nin güncellenme ve modernize edilme ihtiyacı devam etmektedir. Bunun yanında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi meselesine, AB’nin bütün Tek Pazar kurallarını yeniden dizayn ettiği ikiz dönüşüm süreci de eklenmiştir. İklim krizi ile mücadelede lider konumda olan AB, bu konuda küresel anlamda standart koyucu bir rol oynama çabası içerisindedir. Bu doğrultuda AB’nin 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sürdürülebilirlik ve çevre temelinde başlattığı iddialı dönüşüm süreci, dijitalleşme gündemi ile paralel olarak devam etmektedir. Bir AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliği’ne sahip olan Türkiye, AB’nin ikiz dönüşüm çerçevesinde geçirdiği dönüşüm sürecini yakından takip etmek durumundadır. Nitekim Türkiye ihracatının %40’ından fazlasını AB’ye gerçekleştirmektedir ve ikiz dönüşüm süreci Türkiye-AB ticari ilişkilerini doğrudan etkileyecektir.

Bu yayın, ikiz dönüşümün yıllardır sürüncemede kalmış Gümrük Birliği’nin güncellenmesi meselesi üzerindeki olası etkilerini inceliyor. Yeşil ve dijital dönüşümün Birlik içerisinde neleri değiştireceği analiz edildikten sonra, bunun Türkiye üzerindeki dönüştürücü etkisi tartışılıyor ve yeşil ve dijital dönüşümün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini de doğrudan etkileyeceği sonucuna ulaşılıyor. 

Yayının PDF versiyonuna buradan ulaşılabilir.

Yayın Adı: İkiz Dönüşüm Kapsamında Gümrük Birliğinin Güncellenmesi ve Türkiye
Yayın No: 324
ISBN: 978-605-7756-19-0
Yayın Tarihi: Eylül 2023
Sayfa Sayısı: 64
Hazırlayanlar: İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Emre USTA ve İKV Uzman Yardımcısı Nagehan Nur UYSAL

 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT