İKV’DEN AB’NİN KRİTİK HAM MADDELER YASASI VE KRİTİK HAM MADDELERDEKİ DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRME NOTU

İKV Uzman Yardımcısı Batuhan Tezel tarafından kaleme alınan “AB’nin Kritik Ham Maddeler Yasası ve Kritik Ham Maddelerdeki Durumu ile Dışa Bağımlılığı” başlıklı değerlendirme, İKV Değerlendirme Notları serisinden yayımlandı. AB, yeşil ve dijital ekonomiye geçişinde kritik öneme sahip olan ham maddelere olan bağımlılığını azaltmak için son yıllarda bir dizi stratejik hamle yapmaktadır. Bu hamlelerden biri de 2022 yılında kabul edilen AB Kritik Ham Maddeler Yasası’dır (Critical Raw Materials Act).

Bu yasa, ABnin kritik ham maddelere olan bağımlılığını azaltmak, tedariğini çeşitlendirmek ve yerel üretimi teşvik etmek için bir dizi önlem içermektedir. Fakat belirtmek gerekir ki üretimin yalnızca birkaç ülkede yoğunlaşması arz kesintileri, jeopolitik gerilimler ve fiyat dalgalanmaları riskini artırmakta ve bu da Avrupanın enerji güvenliği ve bağımsızlığını sağlama çabalarını baltalamaktadır. Birçok kritik ham maddenin ikamesi zordur ve nadiren geri dönüştürülür; bu da tedarik risklerini yükseltmektedir. Bu ortamda, yeni yenilenebilir enerji kaynakları için ihtiyaç duyulan temel malzemelerin istikrarlı bir şekilde tedarikini sağlamak AB ülkeleri için giderek daha önemli hale gelmektedir. AB açısından, ekonomisini karbondan arındırmaya yönelik taahhütleri ve bu kaynakların AB içerisinde bulunmaması nedeniyle sorun daha da acil bir hal almaktadır. Bu değerlendirme notunda da kritik ham maddelerin neler olduğu ve neden önemli olduğu, AB’nin Kritik Ham Maddeler Yasası’nın neyi amaçladığı ve uygulanmasındaki zorlukları, AB’nin kritik ve stratejik ham maddelerdeki mevcut durumu ve dışa bağımlılığı ele alınıyor. 

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz. 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT