AB FONLARININ VE AB PROGRAMLARINA KATILIMIN YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE KABUL EDİLDİ

24 Haziran 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile AB’den sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance- IPA), Sınır Ötesi İşbirliği ve AB (Birlik) Programları fonlarının AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirlemek ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek amaçlanmaktadır. Genelge ile IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nda belirtilen görevleri yerine getirmek ve mali yardımların daha etkin kullanımını temin etmek üzere şu kurumlar belirlenmiştir:

-Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü- Avrupa Birliği Başkanlığı

-Ulusal Yetkilendirme Görevlisi – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

-Ulusal Programlama Uyum Koordinatörü (UPUK)-Sektörel ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı

-Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesi – Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

Tablo 1: IPA-III Tematik Pencereler; Tematik Öncelikler ve İlgili Kurumlar

Tematik Pencere

Tematik Öncelik

Yönetim Otoritesi

Sektör Sorumlusu Kurum

Mali Yönetimden Sorumlu Kurum

Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi

Yargı

Avrupa Birliği Başkanlığı

Adalet Bakanlığı

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Organize suçlarla mücadele/güvenlik

Avrupa Birliği Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

MFİB

Göç ve sınır yönetimi

Avrupa Birliği Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı

MFİB

Temel haklar

Avrupa Birliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Başkanlığı

MFİB

Sivil toplum

Avrupa Birliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Başkanlığı

MFİB

İyi yönetişim, AB müktesebatına uyum, iyi komşuluk ilişkileri ve stratejik iletişim

İyi yönetişim

Avrupa Birliği Başkanlığı

 

MFİB

Kurumsal kapasite ve AB müktesebatına uyum

Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

Yeşil Gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık

Çevre ve iklim değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

 

 

 

  1. Alt öncelik: Ulaştırma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  1. Alt Öncelik: Dijital ekonomi ve toplum

İlgili Yönetim Otoritesi

 

İlgili Kurum

  1. Alt Öncelik: Enerji

Avrupa Birliği Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

MFİB

Rekabet edebilirlik ve kapsayıcı büyüme

Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcı politikalar, sağlık

 

 

 

  1. Alt Öncelik: Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcı politikalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  1. Alt Öncelik: Sağlık

Avrupa Birliği Başkanlığı

 

MFİB

Özel sektörün geliştirilmesi, ticaret, araştırma ve yenilik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Balıkçılık, tarım ve kırsal kalkınma (kurumsal kapasite geliştirme)

Avrupa Birliği Başkanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

MFİB

IPARD Programı

Tarım ve Orman Bakanlığı

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT