İKV’DEN BİRLEŞİK PATENT SİSTEMİ’NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1 Haziran 2023 itibarıyla yürürlüğe giren Birleşik Patent Sistemi ve Birleşik Patent Mahkemesi ile AB, patent hakları ve davalarına ilişkin yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönem, Birleşik Patent Sistemi’nin AB üye ülkelerinin kendi ulusal hukuk sistemlerine göre onaylarını gerektiren ve mevcut patent sistemi ile birlikte çalışan bir geçiş sürecini barındırıyor. 7 ila 14 yıl sürmesi öngörülen geçiş sürecinin ardından yeknesak uygulama hâline gelecek Birleşik Patent Sistemi, tüm Üye Devletlerde birleşik Avrupa patentlerinin verilmesi, savunulması ve uygulanmasıyla birlikte tek tip bir yaklaşımın oluşturulmasını mümkün kılacak.

Avrupa Patent Sistemi’ne İlişkin Bilgi Notu'na buradan ulaşabilirsiniz.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT