İKV, AB REACH TÜZÜĞÜ VE KİMYA SEKTÖRÜ AÇISINDAN ETKİLERİ TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İKV tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “AB REACH Tüzüğü ve Kimya Sektörü Açısından Etkileri” başlıklı toplantı düzenlendi. Toplantının açış konuşmasını yapan İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, REACH Tüzüğü’nün AB için olduğu kadar aday ülke statüsü ve gümrük birliği ilişkisi nedeniyle Türkiye için de son derece önemli olduğunu belirtti. Tüzüğün kimyasalların ticaretini düzenlemesinin yanında tüketici üzerinde de önemli etkileri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nas sözü toplantının konuşmacıları EU Focus Group danışmanlık şirketinden Pascal Michaux, Pavel Glukhov ve Fieldfisher isimli hukuk bürosundan Claudio Mereu’ya devretti. Konuşmacılar sunumlarına kurumlarını tanıtarak başladı ve AB içerisinde iş dünyasının sorunlarını nasıl aktardıklarını ve karar alma mekanizmasına katılım yollarını anlattılar. Bu çerçevede kimyasallar konusunda uzmanlık kadar AB kurumları ile yetinmeden AB ülkelerinde de lobi yapmanın ve her ülkenin öncelikleri çerçevesinde bu lobi faaliyetlerini şekillendirmenin önemini vurguladılar. Ardından kısaca REACH Tüzüğü hakkında bilgi veren konuşmacılardan Pascal Michaux, 2006 yılında yürürlüğe giren Tüzüğün sorumluluğu ve kimyasalların güvenliğinin ispatını resmi makamlardan alıp sektöre yüklediğine dikkat çekti.

Toplantının diğer konuşmacısı Claudio Mereu ise Avrupa Komisyonunun 14 Ekim 2020 tarihinde kabul ettiği "Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisi" kapsamında REACH Tüzüğü’nün güncellenmesinin gündemde olduğunu ifade ederek özellikle arz zinciri iletişiminin basitleştirilmesi ve onaylama ile sınırlama süreçlerinin reforme edilmesi üzerinde durulduğunu söyledi. Kimya sektörünü yakından ilgilendiren bir diğer önemli gelişme olan ve 7 Şubat 2023 tarihinde Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency – ECHA) tarafından uzun süredir beklenen perflorlu ve poliflorlu alkil maddelere (PFAS) ilişkin yasaklar listesinin açıklanması hakkında da bilgi veren konuşmacılar 14.000’in üzerinde maddenin kapsandığını ve “tek madde tek değerlendirme” prensibinden uzaklaşıldığını ifade ettiler. AB içerisinde REACH Tüzüğü’ne ilişkin güncellemelerin ve değişikliklerin hızını belirleyecek en önemli gelişmenin 2024 yılındaki AP seçimleri olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, seçim sonrası dekarbonizasyon ve yeşil gündemin önceliğini korumasını bekledikleri ancak yeni Komisyonun daha acil krizler ve konularla sınanması durumunda reform takviminin değişebileceği değerlendirmesinde bulundular.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT