İKV`DEN SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI HAKKINDA DEĞERLENDİRME NOTU

İKV Uzmanı N. Melis Bostanoğlu tarafından kaleme alınan “Karbon Piyasaları ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması” başlıklı değerlendirme, İKV Değerlendirme Notları serisinden yayımlandı. Sanayi Devrimi’nden bu yana yürütülen endüstriyel faaliyetler, atmosferdeki sera gazı emisyonu konsantrasyonlarının alarm verici bir seviyeye gelmesine neden olurken bu durum, iklim değişikliğinin hızını ve şiddetini artırması ile sonuçlandı. Günümüzde zorunlu ve gönüllü karbon piyasaları ile karbon ticareti yapmak mümkünken AB, dünyanın ilk ve uzun süre tek büyük emisyon ticaret sistemi olarak sera gazı emisyonlarını azaltmakta öncü bir rol oynadı. AB, bu süreçte geliştirdiği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamındaki karbon vergisi ve fiyatlandırma uygulamaları ile uzun vadede sanayi sektörünü daha yenilikçi ve rekabet edebilir kılmayı amaçlıyor. Bu değerlendirme notunda da karbon piyasalarına bağlı olarak geliştirilen çözümlerin iklim değişikliği ile mücadele bağlamında oynayacağı rol ele alınıyor.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT