İKV’DEN AB ELEKTRİK PİYASASINI DÜZENLEMEYE YÖNELİK REFORM TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Tüketicileri fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla elektrik piyasası kurallarını düzenlemeye ve sabit fiyatlı elektrik sözleşmeleri kullanımını teşvik etmeye yönelik Komisyon tarafından hazırlanan reform teklifi, 14 Mart’ta kamuoyuyla paylaşıldı. 2019/943 sayılı Elektrik Tüzüğü, 2019/944 sayılı Elektrik Yönergesi ve 1227/2011 Sayılı Toptan Enerji Piyasası Bütünlüğü ve Şeffaflığı Tüzüğü’nde mevzuat düzenlemeleri yapılması öngörülen reform teklifi ile AB, tüketici maliyetlerini kısa vadeli enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan kurtarmayı, diğer bir ifadeyle enerji piyasalarındaki fiyatların öngörülebilirliğini artırmayı ve fiyat istikrarını uzun vadeli olarak sağlayabilmeyi hedefliyor.

Elektrik piyasasını düzenlemeye yönelik reform teklifine ilişkin bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT