İKV İSTANBUL ABBM, AFET VE KADIN PANELİ’NE KATILDI

AB Türkiye Delegasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, 8 Mart 2023 tarihinde, “Afet ve Kadın” başlıklı panel düzenlendi. Söz konusu panele, 19 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezleri Ağı da çevrim içi olarak katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Afşin Yurdakul’un yaptığı panelde, Türkiye’de 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin kadınlar üzerindeki etkileri, kadınların fiziksel ve psikolojik olarak aldıkları hasarlar ve ihtiyaçları tüm boyutlarıyla tartışıldı. Panele akademisyenler, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler de katıldı.

Panelin açış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, afet yönetiminin risk yönetimi aşamasında kadınların da muhakkak söz sahibi olması gerektiğini ifade ederek sözlerine başladı. Başkan Büyükerşen, bu süreçte kadınların istek, şikâyet ile taleplerinin dikkatle dinlenmesinin ve gerekli planlamaların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Panelin açış konuşmaları AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un sözleriyle devam etti. Büyükelçi Meyer-Landrut, AB’nin depremin ilk gününden itibaren Türkiye’ye yardım sağladığını ifade ederek sözlerine başladı. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında hem AB hem de AB Üye Devletleri birçok operasyonla mümkün olduğunca fazla hayatı kurtarmaya çalıştı dedi.

Açış konuşmaları Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentsel, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan ile son buldu. Prof. Dr. Algan konuşmasında, afet bölgesinde kadın olmanın getirdiği zorluklara vurgu yaparak sözlerine başladı. Bölgede bulunan kadınlara destek olmak için afet yönetimi çalışmalarında kadınların da yer almasının gerekliliğinin altını çizdi.

Açış konuşmalarının ardından gerçekleşen panelin ilk oturumunda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Sorumlusu Dr. Ayşe Emel Akalın, Sosyal Hizmet Uzmanı, Kadın Koalisyonu Gül Erdost ve Afet Yönetim Uzmanı, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Özden Işık yer aldı.  

Panelin ikinci oturumunda ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'den Jeoloji Mühendisi Merve Edizkan, Eskişehir Tabip Odası Kadın Hastalıkları ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Neş'e Yılmaz ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi; Psikoloji; Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi ve Türk Psikologlar Derneği Üyesi Dr. Selin Tekin görüşlerini paylaştı.  

 

2023

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT