EYLÜL

TUSK, AB KONSEYİ YENİ BAŞKANI; MOGHERINI AB DIŞİŞLERİ YENİ YÜKSEK TEMSİLCİSİ OLARAK ATANDI

30 Ağustos 2014 tarihinde AB üst yönetimini oluşturacak görevlerin yeni sahiplerinin kim olacağını belirlemek üzere ikinci kez bir araya gelen AB liderleri, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’un ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın yerine gelecek isimler üzerinde uzlaştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB Konseyi Başkanı seçilirken, İtalya Dışişleri Bakanı Frederica Mogherini AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak atandı. Hatırlanacağı üzere, daha önce 16 Temmuz 2014 tarihinde, aynı gündemle bir araya gelen AB liderleri bu konuda bir uzlaşmaya varamamıştı.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Tusk ve Mogherini’nin bu görevlere getirilmesinin AB Konseyi’nin tam desteğini aldığını vurguladı. AB Konseyi’nin Yeni Başkanı Donald Tusk Polonya’nın merkez sağ görüşlü Başbakanı Donald Tusk, AB Konseyi Başkanlığı görevini 1 Aralık 2014 tarihinde Herman Van Rompuy’dan devralacak. 2,5 yıllık görev süresi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sürecek ve bir kez yenilenebilecek olan Tusk, ayrıca Avro Alanı Liderleri Zirvelerine (Euro Summit) başkanlık edecek.

AB Konseyi Başkanı seçilmesi sürecinde AB’deki merkez sol bloğun muhalefetiyle karşılaşan Tusk, kısıtlı İngilizce bilgisinin ve Fransızca bilmemesinin AB liderleri arasında kilit konularda uzlaşı sağlamasını zorlaştıracağı gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmekteydi. Zirve’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Tusk’un AB yanlısı niteliklerini vurgulayan AB Konseyi Başkanı Van Rompuy, Tusk’un Polonya’yı ekonomik krizden çıkarmadaki başarısından da övgüyle bahsetti. AB Konseyi Başkanı Van Rompuy, görev süresi boyunca Tusk’un karşılaşabileceği üç önemli zorluğun, AB ekonomisindeki durgunluk, Ukrayna krizi ve İngiltere’nin AB içerisindeki konumu olacağını ifade etti. Tusk ise, AB Konseyi Başkanlığı görevine getirilmesinin AB’de Doğu Avrupa konusunda birikime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümünde AB Üye Devletleri arasında uzlaşının sağlanması için çalışacağını belirtti.

“Birleşik bir Avrupa fikrine derinden inanan bir ülkeden geldiğini” ifade eden Tusk, AB’ye akılcı bir alternatif olmadığını da sözlerine ekledi. Öğrencilik yıllarında Polonya’da komünizm karşıtı Dayanışma (Solidarnosc) hareketinde aktif rol alan Tusk, 2007’den bu yana Polonya Başbakanı olarak görev yapmaktaydı. 57 yaşındaki Donald Tusk, 2009-2012 yılları arasında AP Başkanlığı görevini yerine getiren Jerzy Buzek’ten sonra üst düzey bir AB görevine getirilen ikinci Polonyalı olma özelliğine sahip.

Yeni Yüksek Temsilci Frederica Mogherini İtalya’nın 41 yaşındaki merkez sol görüşlü Dışişleri Bakanı Mogherini ise, Yüksek Temsilcilik görevini, 1 Kasım 2014 tarihinde mevcut Yüksek Temsilci Ashton’dan devralacak. Mogherini 31 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek olan beş yıllık görev süresi boyunca yeni Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek. Mogherini, atanması sürecinde Dışişleri Bakanlığı görevinde altı ay gibi kısa bir süredir bulunması ve Ukrayna krizi bağlamında Rusya’ya yönelik yeterince sert bir politika izleyemeyeceği konusunda Baltık ülkeleri ve Polonya’nın muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Ortak basın toplantısında, kendisine dışişleri alanında kısıtlı deneyime sahip olduğu yönünde eleştiriler getirildiği hatırlatıldığında, G-7 üyesi bir ülkenin Dışişleri Bakanı olduğunu vurgulayan Mogherini, 20 yıldır AB ve dış politika alanında çalıştığı yanıtını verdi. Rusya yanlısı olduğu konusunda getirilen eleştiriler konusunda, Dönem Başkanı İtalya’nın Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyaretini Kiev’e yaptığını ifade eden Mogherini, taraflar arasında diyalog kurulması yönündeki çabaları koordine etmeye çalıştığını belirtti ve yaptırımlar üzerinde çalışırken, diplomatik yolların da açık tutulması gerektiğine dikkat çekti.  

JUNCKER KOMİSYONU’NDA GÖREV DAĞILIMI NETLEŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı seçilen Jean-Claude Juncker, 1 Kasım 2014 tarihinde göreve gelmesi beklenen yeni Komisyon’daki görev dağılımını 10 Eylül 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladı. 5 yıl süreyle görevde yapacak Juncker başkanlığındaki yeni Komisyon’daki görev dağılımında önemli yenilikler öne çıkıyor.

Komisyon’un yeni şemasında İyileştirilmiş Yasal Düzenlemeden (Better Regulation) Sorumlu bir “Birinci Başkan Yardımcısı” makamı yer alıyor. Komisyon Başkanı’nın sağ kolu olacak Birinci Başkan Yardımcısı, Komisyon’un tüm tekliflerinin gerçekten gerek duyulan konulara ilişkin olduğunu garanti altına alacak; Temel Haklar Şartı’nı destekleyecek ve Komisyon’un tüm faaliyetlerinde hukukun üstünlüğüne bağlı kalmasını sağlayacak. Bu göreve Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans getirildi.

Yeni politika başlıklarından bir diğeri “İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’ler” adını taşıyor. Reel ekonominin makine dairesi olması planlanan bu politika alanında, AB ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lere yer verilmesi de bir yenilik. Bu politika alanından Polonya Kalkınma Bakanı Elzbieta Bienkowska sorumlu olacak.

Farklı politika alanları arasında bölünmüş olan “Tüketici” dosyası ise yeni Komisyon’da güçlendirilerek Adalet, Tüketici ve Cinsiyet Eşitliği başlığı altında yer alıyor. Bu dosya, Çek Cumhuriyeti Bölgesel Politika Bakanı Vera Jourová’ya verildi.

Juncker tarafından 15 Temmuz 2014 tarihinde, Avrupa Parlamentosu’nda yapılan açıklamada belirtildiği şekilde, bir yandan düzensiz göçle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlarken, AB’nin kalifiye bireyler için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak üzere yeni bir göç politikası yaklaşımının habercisi olarak yeni Komisyon’da göçten sorumlu bir üye yer alıyor. Bu dosya Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos’a verildi.

Yeni Komisyon’da Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık dosyaları da tek bir çatı birleştirilerek bir Malta Turizm Bakanı Karmenu Vella’nın sorumluluğuna verildi. Bunun yanında, İklim Eylemi ve Enerji alanları da tek başlık altında toplandı ve İspanya Tarım Bakanı Miguel Arias Cañete’ye verildi.

Juncker’in görevde bulunacağı beş yıl boyunca genişlemeye kapıyı kapatan bir söylem benimsemesi nedeniyle, Genişleme başlığının Komisyon’un yeni konfigürasyonunda ayrı bir politika başlığı olarak yer alıp almayacağı merak edilen konuların başında gelmekteydi. Genişleme, mevcut Komisyon’da “Genişleme ve Avrupa Komşuluk Politikası” başlığıyla ele alınırken, yeni Komisyon’da “Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri” başlığıyla yer aldı. Juncker tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İkinci Dönem Barroso Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Avusturyalı Üyesi Johannes Hahn’ın sorumlu olacağı bu dosya ile güçlendirilmiş bir Komşuluk Politikasının yanı sıra, bundan sonraki beş yıl içerisinde yeni bir genişleme olmayacağı göz önünde bulundurularak, mevcut katılım müzakerelerinin sürdürülmesinin esas alındığı belirtildi.

Juncker Komisyonu’nda “Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliği” başlığı altında yeni bir dosya oluşturuldu ve bu dosya İngiltere’nin Komisyon Üyesi adayı Lordlar Kamarası eski lideri Jonathan Hill’e verildi.

Juncker tarafından yapılan açıklamada, yeni Komisyon’da görev dağılımı yapılırken cinsiyetler, siyasi gruplar ve yetki alanları arasındaki dengenin sağlanmasına büyük önem verildiği belirtildi.

Juncker’in ekibinde 5 eski Başbakan, 4 Başbakan eski Yardımcısı, 19 eski Bakan, 7 eski Komisyon Üyesi ve 8 Avrupa Parlamentosu eski Üyesi yer alıyor. Komisyon üyelerinden 11’i iktisat ve maliye alanında güçlü bir birikime sahip; 8’i ise dışişleri alanında deneyim sahibi. Juncker tarafından yapılan açıklamada, Juncker Komisyonu’nun AB’nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve jeopolitik zorluklarla başa çıkabilecek birikime sahip olduğunun altı çizildi.

Juncker Komisyonu’ndaki 28 üyeden 9’unu kadın üyeler oluşturuyor. Komisyon’daki 7 Başkan Yardımcılığı pozisyonundan 3’ü ise kadın.

Juncker Komisyonu’ndaki görev dağılımı

 • Jean-Claude Juncker (Lüksemburg): Komisyon Başkanı
 • Frederica Mogherini (İtalya): AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Frans Timmermans (Hollanda): İyileştirilmiş Yasal Düzenleme, Kurumlar Arası İlişkiler, Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Şartı’ndan Sorumlu Komisyon (Birinci) Başkan Yardımcısı
 • Kristalina Georgieva (Bulgaristan): Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Andrus Ansip (Estonya): Dijital Tek Pazardan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Alenka Bratušek (Slovenya) : Enerji Birliğinden Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Valdis Dombrovskis (Letonya): Avro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Jyrki Katainen (Finlandiya): İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı
 • Phil Hogan (İrlanda): Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Miguel Arias Cañete (İspanya): İklim Eylemi ve Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Margrethe Vestager (Danimarka): Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Günther Oettinger (Almanya): Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Pierre Moscovici (Fransa): Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Birliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Tibor Navracsics (Macaristan): Eğitim, Kültür, Gençlik ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Marianne Thyssen (Belçika): İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Karmenu Vella (Malta): Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Johannes Hahn (Avusturya): Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Jonathan Hill (İngiltere): Mali İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Vytenis Andriukaitis (Litvanya): Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Christos Stylianides (GKRY): İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Elzbieta Bienkowska (Polonya): İç Pazar, Endüstri, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Neven Mimica (Hırvatistan): Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Vera Jourová (Çek Cumhuriyeti): Adalet, Tüketici ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Dimitris Avramopoulos (Yunanistan): Göç ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Corina Cretu (Romanya) : Bölgesel Politikadan Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Carlos Moedas (Portekiz): Araştırma, Bilim ve Yenilikçilikten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Cecilia Malmström (İsveç): Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi
 • Maroš Šefcovic (Slovakya):  Ulaştırma ve Uzaydan Sorumlu Komisyon Üyesi

Sonraki adımlar

Juncker başkanlığındaki yeni Komisyon’un üyeleri için Avrupa Parlamentosu’nda, 29 Eylül – 7 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan oturumların ardından, Juncker Komisyonu’nun 22 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda; 23 Ekim 2014 tarihinde ise AB Liderler Zirvesi’nde onaylandıktan sonra 1 Kasım 2014’te göreve başlaması öngörülüyor.

GÜMRÜKLERİN RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN YENİ STRATEJİ VE EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 21 Ağustos 2014 tarihinde, AB ve AB vatandaşlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla, gümrükler alanında daha güçlü bir risk yönetiminin geliştirilmesi için yeni bir strateji ve eylem planı kabul etti. Ticaret hacminin artması ve uluslararası tedarik zincirinin hızla değişerek daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gümrüklerdeki mevcut risk yönetim çerçevesinin de geliştirilmesini gerektiriyor.

Söz konusu strateji ile gümrüklerin tedarik zinciri risklerini tanınma ve denetlenme süreçlerinin daha uyumlu, etkin ve uygun maliyetli hale getirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun Gümrük ve Vergilendirmeden Sorumlu Üyesi Algirdas Šemeta yaptığı açıklamada, AB’de her yıl 300 milyon beyanın işleme koyulduğunu ve 3,5 trilyon avro değerinde ticaret edilen malların denetlendiğini kaydetti. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, güvenlikte ödün vermeden ve yasal ticareti aksamaya uğratmadan, AB gümrüklerinin kaynaklarının daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu stratejinin öncelikleri şu şekilde:

 • Etkin kontroller ve risk azaltma: Kaynak kullanımının verimini artırmak amacıyla kontrollerin doğru, zamanda doğru yerde yapılması ve gümrük yetkilileri arasında etkin bilgi paylaşımının sağlanması;
 • Veri kalitesi: AB’ye giren ve AB’den çıkan ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmak için maliyeti yüksek olmamak kaydıyla yeni yasal ve idari süreçlerde değişikliklere ön ayak olunması ve bilgi teknolojisi sistemlerinde yeni düzenlemelerin geliştirilmesi;
 • Bilgi paylaşımı: Gümrük yetkilileri arasında, tüm kontrol süreçlerinde veri erişilebilirliğinin ve risklerle ilgili bilgilerin daha etkin bir şekilde paylaşımın sağlanması;
 •  Kurumlar arası işbirliği: Gümrük yetkilileri ve icra makamları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi;
 • Tüccarlarla işbirliği: Gümrük yetkilileri ile güvenilir tüccarlar arasında işbirliğin geliştirilmesi;
 • Kapasite inşası: Risk yönetim alanında Üye Devletler arasındaki uygulama farklılıklarının tespit edilmesi ve AB genelinde daha yüksek standartların belirlenmesi;
 • Uluslararası gümrük işbirliği: Uluslararası platformda küresel standartların belirlenmesinde AB’nin daha aktif bir rol üstlenmesi.

Söz konusu strateji ve eylem planına, http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/risk_management/customs_eu/index_en.htm adresinden ulaşılabilir. 

YENİ AB UYUM POLİTİKASI’NDA ÇÖZÜM “EKONOMİK YÖNETİŞİM”

Yeni dönemde Avrupa’da ekonomik krizin etkilerini silecek ve daha çok büyüme odaklı bölgesel ekonomik bütünleşmeyi sağlayacak yeni AB Uyum Politikası’nın öncelikleri 8 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen 6’ncı Uyum Forumu’nda ele alındı. Yeni dönem AB Uyum Politikası’nın önceliklerinden biri olarak, bölgesel ve yerel alanlardaki uyum politikalarının önümüzdeki yıllardaki şekli, AB’nin mevcut mali programlarının politika hedeflerine katkısı ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nın geleceği gibi konular başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.

Forumda, AB’nin yeni Uyum Politikası’nın daha etkili çalışması adına ekonomik yönetişimin altı çizilerek,  özellikle ekonomik entegrasyon eksikliğini ortadan kaldıracak önlemlerin artırılması mesajı verildi. Üye ülkeler arasında mali disiplini güçlendiren İstikrar ve Büyüme Paktı’na yönelik çalışmalara hız verileceği açıklandı. Forumda, ayrıca yeni Uyum Politikası öncelikleriyle ulusal kaynakların bir arada irdeleneceği ve üye ülkelere eşzamanlı mali destek sağlanması gerektiği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikadan Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Forum’da yaptığı açılış konuşmasında, AB Uyum Politikası’nın Avrupa ekonomisinin can damarlarından birini oluşturduğunu belirtti ve özellikle 2014-2020 dönemine ait mali programların, ekonomik toparlanmayı beraberinde getireceği yönündeki inancını dile getirdi. Dönem Başkanı İtalya’nın AB Bakanı Sandro Gozi, Forum’da yaptığı açıklamada, İstikrar ve Büyüme Paktı’ndaki kuralların esnek olmamasının üye ülkelerin Uyum Politikası projelerine ortak finansman sağlamasını zorlaştırdığını belirterek, bütçe disiplini ile Uyum Politikası’nın uygulanması ihtiyacı arasındaki dengenin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Gozi ayrıca, büyümeye yönelik destek ve harcamaların, bütçe disipliniyle çelişkili olmadığını ifade etti. Son dönemde ekonomik yönetişim ve Uyum Politikası öncelikleri AB’nin yeniden yapılanma çalışmaları arasında yer alırken, İtalya’nın Dönem Başkanlığı sırasında yeni Komisyon’a bu konudaki önceliklerini sunması bekleniyor.

AP VE UKRAYNA PARLAMENTOSU ORTAKLIK ANLAŞMASI’NI EŞZAMANLI OLARAK ONAYLADI

AP ve Ukrayna Parlamentosu, 16 Eylül 2014 tarihinde eşzamanlı olarak AB ve Ukrayna arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Ukrayna Parlamentosu’nda oturuma katılan 355 vekilin tamamı “evet” oyu kullanırken; AP’de ise 35 çekimser, 127 hayır ve 534 evet oyu kullanıldı. Ortaklık Anlaşması, AB ve Ukrayna arasında derin bir siyasi işbirliği ve ekonomik entegrasyonu öngörüyor. Anlaşma, aynı zamanda taraflara karşılıkla olarak birbirlerinin pazarlarına girme ve serbest ticaret özgürlüğü tanıyor. Bu yönleriyle, Ortaklık Anlaşması Rusya’nın itirazlarına rağmen Ukrayna’nın AB ile bütünleşmesinde önemli bir aşama kat edildiğine işaret ediyor.

AB ve Ukrayna arasında yapılacak olan ilk Ortaklık Konsey toplantısı, 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşecek. Ortaklık Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik olarak oluşturulması öngörülen mekanizma ise reformlara odaklanan önemli düzenlemeleri kapsayacak. Bilindiği gibi, Rusya’nın sert muhalefeti nedeniyle 29 Kasım 2013 tarihinde Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde imzalanması öngörülen Ortaklık Anlaşması’nın siyasi kısmı 21 Mart 2014 tarihinde imzalanmış; anlaşmanın ekonomik kısımlarına ise 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanabilmişti. Yine, AB ile Ukrayna arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması’na ilişkin Rusya’nın siyasi ve ekonomik çekinceleri nedeniyle, 12 Eylül 2014 tarihinde, AB, Ukrayna'nın Ortaklık Anlaşması'nı onaylaması şartı ile, AB ile Ukrayna arasında imzalanan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın (Deep And Comprehensive Free Trade Area) uygulanması, 31 Aralık 2015 tarihine kadar ertelenmişti.

AP Başkanı Martin Schultz, AP Genel Kurulu’nda yaptığı ve Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu tarafından da canlı izlenen konuşmasında, “tarihi bir ana” tanıklık edildiğini vurguladı. Schulz, AP’nin Ortaklık Anlaşmasını onaylamasının, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye sürdüreceği anlamına geldiğine işaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise, Anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı konuşmada,  Avrupa ile bütünleşmenin ülkesi için milli bir hedef haline geldiğini kaydetti. Öte yandan, Ukrayna ile AB arasında Ortaklık Anlaşması’nın onaylandığı gün, Ukrayna Parlamentosu ülkede siyasi krizi sonlandırma yönünde önemli bir adım attı ve ayrılıkçı grupların denetiminde bulunan bölgelere özerklik tanıyan ve isyancılara af getiren bir yasayı onayladı. 

5 Eylül 2014 tarihinde imzalana ateşkes anlaşmasının ardından ülkenin doğusunda bulunan Donetks ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı gruplara getirilen af, çatışmalara karışan Rus yanlısı ayrılıkçıların serbest bırakılmasını öngörüyor ancak “ağır” nitelikteki suçlar yasanın kapsamı dışında tutuluyor.

AB GENEL İŞLER KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

AB Genel İşler Konseyi 29 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak AB Konseyi hazırlıklarının ele alındığı toplantıda ayrıca, Haziran 2014 tarihindeki AB Liderler Zirvesi’nde ele alınan stratejik gündeme ilişkin olarak büyüme, istihdam ve rekabet gücünün teşvik edilmesi amacıyla son iki yıl içinde alınan tedbirler görüşüldü.

Genel İşler Konseyi’nde ele alınan konulardan biri de, AB’nin Adriyatik ve İyon Denizleri Bölgesi için oluşturduğu Makro-Bölge Stratejisi (EUSAIR)oldu.Konsey, stratejinin uygulanması kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan iletişim yaklaşımını benimsedi. İtalya’nın AB Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında yer alan strateji, ulaşım ve enerji bağlantılarının tamamlanması, sürdürülebilir turizm olanaklarının artırılması gibi alanlarda bölgesel düzeyde işbirliğini teşvik ederek 70 milyon kişiye fayda sağlamayı amaçlıyor.

Konsey tarafından kabul edilen kararlar ise şu şekilde: 

 • AB’de faaliyet gösteren siyasi parti ve bunlara bağlı vakıfların statü ve finansmanına ilişkin iki tüzük ;
 • AB ve Ukrayna arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının geçici olarak ertelenmesi;
 •  Kosova’da görev yapan AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) görev alanının genişletilmesi;
 • Büyük şirketlerin sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerinin şeffaf olmasını öngören yeni kuralları belirleyen yönerge;
 • AB’de alternatif yakıtlara ilişkin altyapı oluşturulmasını öngören yönerge;  
 • Ekosisteme zarar veren istilacı yabancı türlerin tanımlanmasını ve yayılmalarını önlemeyi amaçlayan yönetmelik. 
E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT