Tüm Yayınlar

 • NO:325 - AB TEK PAZARI’NDA YEŞİL DÖNÜŞÜM VE TÜRKİYE (2024)
 • NO:324 - İKİZ DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ`NİN GÜNCELLENMESİ VE TÜRKİYE (2023)
 • NO:323 - A NEW ERA IN EU-TURKEY COOPERATION- THE SYRIAN CRISIS AND EU-TURKEY DEAL OF 18 MARCH 2016: THE PERCEPTIONS OF EUROPEAN AND TURKISH DECISION MAKERS (2023)
 • NO:322 - COVID-19 VE UKRAYNA SAVAŞI SONRASI ÇOK TARAFLILIK: AB VE TÜRKİYE BOYUTU (2022)
 • NO:321 - İKLİM NÖTR BİR DÜNYA YOLUNDA KÜRESEL İKLİM ÇABALARI (2022)
 • NO:320 - AVRUPA BİRLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ (2021)
 • NO:319 - AB YEŞİL MUTABAKATI TEMEL UNSURLARI VE YOL HARİTASI (2021)
 • NO:318 - AVRUPA PARLAMENTOSUNDAKİ SİYASİ GRUPLARIN KRİZLER AVRUPASINA YAKLAŞIMLARI (2021)
 • NO:317 - AVRUPA EKONOMİK ENTEGRASYONU VE AVRUPANIN YEŞİL GELECEĞİ (2021)
 • NO:316 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2020 (2021)
 • NO:315 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2019 (2021)
 • NO:314 - AVRUPA BİRLİĞİNİN GENİŞLEYEN TİCARET POLİTİKASI VE AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ (2021)
 • NO:313 - UZUNCA BİR CURRİCULUM VİTAE/ ÖZGEÇMİŞ-4 (2021)
 • NO:312 - UZUNCA BİR CURRİCULUM VİTAE/ ÖZGEÇMİŞ-3 (2021)
 • NO:311 - TÜRKİYEDE VE ABDE BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU (2021)
 • NO:310 - EU-TURKEY ASSOCIATION IN THE CASE-LAW OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE (2020)
 • NO:309 - SANAYİ-ÇEVRE İLİŞKİSİ: AB VE TÜRKİYE’DE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ YÖNERGESİ (2020)
 • NO:308 - SUPPORT FOR THE EUROPEAN UNION AND PERCEPTION OF EUROPE IN TURKISH PUBLIC OPINION 2019 (2020)
 • NO:306 - UZUNCA BİR CURRİCULUM VİTAE/ ÖZGEÇMİŞ-2 (2019)
 • NO:307 -TÜRKİYE KAMUOYUNDA AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI ARAŞTIRMASI 2019 (2019)
 • NO:305 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2018 (2019)
 • NO:304 - TÜRKİYE VE AB`DE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER (2019)
 • NO:303 -THE POPULIST RADICAL RIGHT IN GERMANY: IDEOLOGY & POLICIES OF ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND (AfD) (2019)
 • NO:302 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2017 (2019)
 • NO:301 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2016 (2019)
 • NO:300 - AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2015 (2019)
 • NO:299 – BREXIT’İN POLİTİK EKONOMİSİ (2018)
 • NO:298 - BİRLEŞİK KRALLIK REFERANDUMU VE SONRASI: AB ENTEGRASYON SÜRECİNİN GELECEĞİ VE TÜRKİYE (2018)
 • NO:297 - UZUNCA BİR CURRİCULUM VİTAE/ ÖZGEÇMİŞ-1 (2018)
 • NO:296 - PERCEPTION OF EUROPE AND SUPPORT FOR EU MEMBERSHIP IN TURKISH PUBLIC OPINION 2017 (2018)
 • NO:295 - TÜRKİYE KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI 2017 (2018)
 • NO:294 - SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYAYA DOĞRU: KÜRESEL GÜNDEM VE TÜRKİYE (2017)
 • NO:293 - TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR KONU: MÜLTECİ SORUNU VE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ (2017)
 • NO:292 - DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ: TEMEL SEKTÖRLER (2017)
 • NO:291 - GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ YOLUNDA: TÜRKİYE-AB HİZMET TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER / ANKET ÇALIŞMASI RAPORU (2016)
 • NO:290 - TÜRKİYE-AB MÜLTECİ SÖZLÜĞÜ (2017)
 • NO:289 - MÜLTECİ KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ (2016)
 • NO:288 - KEEPING TOGETHER IN THE FACE OF MULTIPLE CHALLENGES (2017)
 • NO:287 - THE DAY AFTER - TURKEY’S RECOVERY FOLLOWING THE FAILED COUP ATTEMPT (2016)
 • NO:286 - PERCEPTION OF EUROPE AND SUPPORT FOR EU MEMBERSHIP IN TURKISH PUBLIC OPINION (2016)
 • NO:285 - TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI VE PROJE İMKÂNLARI 2. BASKI (2017)
 • NO:285 - TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI VE PROJE İMKÂNLARI (2016)
 • NO:284 - BRİTANYA REFERANDUMU VE SONRASI: AB ENTEGRASYON SÜRECİNİN GELECEĞİ VE TÜRKİYE (2016)
 • NO:283 - TÜRKİYE KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI (2016)
 • NO:282 - REUNITING CYPRUS: NEW DYNAMICS & IMPLICATIONS FOR TURKEY-EU RELATIONS (2016)
 • NO:281 - AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ? 2. BASKI (2016)
 • NO:280 -HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI: TÜRKİYE-AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ (2016)
 • NO:279 - AÇIL(A)MAYAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ? (2016)
 • NO:278 – TÜRKİYE’DE VE AB’DE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (2015)
 • NO:277 - PERCEPTION OF EUROPE AND SUPPORT FOR EU MEMBERSHIP IN TURKISH PUBLIC OPINION (2015)
 • NO:276 - TÜRKİYE KAMUOYUNDA AB DESTEĞİ VE AVRUPA ALGISI (2015)
 • NO:275 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2014 (2015)
 • NO:274 - AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ? (2015)
 • NO:273 - SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE : GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI (2014)
 • NO:272- MATHEMATICS OF PROGRESS: A DIFFERENT LOOK AT EUROPEAN COMMISSION TURKEY (2014)
 • NO:271- İLERLEMENİN MATEMATİĞİ : AVRUPA KOMİSYONU İLERLEME RAPORLARINA FARKLI BİR BAKIŞ (2014)
 • NO:270- SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: İŞLTEME VE SANAYİ POLİTİKASI  (2014)
 • NO:269- AVRUPA 2020 STRATEJİSİ (2014)
 • NO:268- 2020’YE DOĞRU KYOTO-TİPİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YETERLİLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KONUMU (2013)
 • NO:267- BATI BALKANLAR AB YOLUNDA (2013)
 • NO:266- SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ORTAK TARIM POLİTİKASI (2013)
 • NO:265- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2013( 2014)
 • NO:264- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ( 2014)
 • NO:263- KRİZ SÖZLÜĞÜ: 100 KELİMEDE AVRUPA’NIN EKONOMİK KRİZİ (2013)
 • NO:262- ALMANAK 2012: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ALMANAĞI (2013)
 • NO:261- BATI BALKAN ÜLKELERİNDE VİZE SERBESTLİĞİ SÜRECİ: VİZE KOLAYLAŞTIRMA, GERİ KABUL, YOL HARİTASI VE VİZE SERBESTLİĞİ( 2013)
 • NO:260- CYPRUS QUESTIONS AND ANSWERS (2012)
 • NO:259- SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BALIKÇILIK POLİTİKASI ( 2012)
 • NO:258- SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ENERJİ POLİTİKASI (2012)
 • NO:257- VISA POLICY OF MEMBER STATES AND THE EU TOWARDS TURKISH NATIONALS AFTER SOYSAL – THIRD EDITION (2012)
 • NO:256- ALMANAK 2011 – AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2012)
 • NO:255- AB VE TÜRKİYE’DE GÜNCEL KONULAR VE GELİŞMELERE DAİR DEĞERLENDİRMELER – 2010- 2011 (2012)
 • NO:254-SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ÇEVRE POLİTİKASI  (2012)
 • NO:253-TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI: HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (2012)
 • NO:252- TURKEY: PAST, PRESENT AND FUTURE (REVISED AND UPDATED SECOND EDITION) (2012)
 • NO:251- AB’DE TÜRK VATANDAŞLARININ HAKLARI. TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ORTAKLIĞA DAYALI HAKLARI (2011)
 • NO:250- EU AND TURKEY: BRIDGING THE DIFFERENCES (İNGİLİZCE) (2011)
 • NO:249- VISA POLICY OF MEMBER STATES AND THE EU TOWARDS TURKISH NATIONALS AFTER SOYSAL (2011)
 • NO:248- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA POLİTİKASI (2011)
 • NO:247- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BÖLGESEL POLİTİKA (2011)
 • NO:246- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE:  VERGİLENDİRME POLİTİKASI (2011)
 • NO:245- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ULAŞTIRMA POLİTİKASI ( 2011)
 • NO:244- 2010 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE: AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI (2011)
 • NO:243- TURKEY: PAST, PRESENT AND FUTURE (İNGİLİZCE) (2010)
 • NO:242- İKTİSADİ KALKINMA VAKFI - KATILIM MÜZAKERELERİNİN BEŞ YILI / ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION – FIVE YEARS OF ACCESSION NEGOTIATIONS (İNGİLİZCE/TÜRKÇE) (2010)
 • NO:241- SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKASI (2010)
 • NO:240- AVRUPA PROJESİ 2030 – ZORLUKLAR VE FIRSATLAR (2011)
 • NO:239- TÜRKİYENİN NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI - GENÇLİK PROGRAMI (2010)
 • NO:238- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: TÜKETİCİ POLİTİKASI (2010)
 • NO:237- TÜRKİYENİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI - PROGRESS PROGRAMI (2010)
 • NO 236- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: SOSYAL POLİTİKA (2010)
 • NO:235- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE : REKABET POLİTİKASI (2010)
 • NO:234- TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI AB PROGRAMLARI - 7. ÇERÇEVE PROGRAMI (2010)
 • NO:233- AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: ORTAK TİCARET POLİTİKASI (2010)
 • NO:232- VISA POLICY OF MEMBER STATES AND THE EU TOWARDS TURKISH NATIONALS AFTER SOYSAL  (2010)
 • NO:231- "VISA HOTLINE PROJECT" - SURVEY REPORT  (2010)
 • NO:230- "VİZE ŞİKÂYET HATTI” PROJESİ - ÖN ANKET ÇALIŞMASI RAPORU (2010)
 • NO:229- "VİZE ŞİKÂYET HATTI” PROJESİ- ARKA PLAN RAPORU: AB’DE TÜRK VATANDAŞLARININ HAKLARI  (2010)
 • NO:228- "VISA HOTLINE PROJECT” - BACKGROUND PAPER: TURKISH CITIZENS’ RIGHTS IN THE EU  (2010)
 • No:227- "VİZE ŞİKÂYET HATTI" PROJESİ - PROJE RAPORU (2010)
 • NO:226- TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2009  (2010)
 • NO:225- LA TURQUIE ET L’EUROPE - UN EXEMPLE: ALESSANDRO MISSIR DI LUSIGNANO (2009)
 • NO:224-TURKEY AND EUROPE - UN EXAMPLE: ALESSANDRO MISSIR DI LUSIGNANO (2009)
 • NO:223- 2008 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI (2009)
 • NO:221- TARIMDA ÇALIŞAN KADIN İŞGÜCÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ ARAMA TOPLANTISI (2008)
 • NO:220- REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (2008)
 • NO:219- TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPAYA SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI (2008)
 • NO:218- ABDE ANAYASA SÜRECİ VE LİZBON ANTLAŞMASI (2008)
 • NO:217- AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUĞUNU KURAN ANTLAŞMAYI TADİL EDEN LİZBON ANTLAŞMASI (2008)
 • NO:216- ORTAKLIK ANLAŞMASINDA STANDSTILL HÜKMÜNÜN GETİRDİĞİ HAREKETLİLİK (2008)
 • NO:215- AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI VE İNGİLTERE MAHKEMELERİNİN TÜRK VATANDAŞLARININ ÜLKEYE GİRİŞ KOŞULLARINA İLİŞKİN SON KARARLARI (2008)
 • NO:214- TÜRKİYE-AT ORTAKLIK HUKUKU VE ATAD KARARLARI ÇERÇEVESİNDE KATMA PROTOKOLÜN 41/1. MADDESİNDE DÜZENLENEN STANDSTILL HÜKMÜNÜN KAPSAMI VE YORUMU (2008)
 • NO:213- AVRUPA HUKUKU AÇISINDAN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULANAN VİZE ALMA MECBURİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2008)
 • NO:212- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 2007 ALMANAĞI (2008)
 • NO:211- KÜLTÜR PROGRAMI (2008)
 • NO:210- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE SEKTÖR RAPORLARI VE SEMİNER SUNUMLARI CD’ Sİ - AB MÜKTESEBATININ YATAY OLARAK UYGULANIŞININ ÖNCÜ TÜRK SEKTÖRLERİNE ETKİLERİ PROJESİ (2007)
 • NO:209- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE GIDA SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:208- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:207- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:206- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE SERAMİK SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:205- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:204- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ RAPORU (2007)
 • NO:203- HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (2007)
 • NO:202- KÜRESEL BOYUTTA SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN AB’YE UYUMU (2007)
 • NO:201- AVRUPA BİRLİĞİ İSTİKRAR VE BÜYÜME PAKTI (2007)
 • NO:200- 20 SORUDA REACH: AB’NİN YENİ KİMYASALLAR STRATEJİSİ (2007)
 • NO:199- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ HAKLARI PRATİK TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ REHBERİ (2007)
 • NO:198- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2006 (2007)
 • NO:197- AVRUPA BİRLİĞİ’NİN LİZBON STRATEJİSİ (2006)
 • NO:196- AVRUPA BİRLİĞİ UYUM POLİTİKASI, KATILIM ÖNCESİ MALİ ARAÇLARI VE TÜRKİYE (2006)
 • NO:195- AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ULUSLARASI İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ VE TÜRKİYE (2006)
 • NO:194- KALİTE ALTYAPISI: STANDARDİZASYON, AKREDİTASYON VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ (2006)
 • NO:193- AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI REFORMLARI (2006)
 • NO:192- DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ REHBERİ (2006)
 • NO:191- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI (2006)
 • NO:190- AVRUPA BİRLİĞİNDE RİSK SERMAYESİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE (2005)
 • NO:189- AVRUPA BİRLİĞİNDE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE (2005)
 • NO:188- AVRUPA BİRLİĞİNDE KOBİ DESTEK MEKANİZMALARI VE TÜRKİYE (2005)
 • NO:187- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE DEVLET YARDIMLARI (2005)
 • NO:186- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN İLK ALTI YILI (2005)
 • NO:185- KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ VE TÜRKİYE (2005)
 • NO:184- AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ REHBERİ (2005)
 • NO:183- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 2004 ALMANAĞI (2005)
 • NO:182- AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ UYGULANIŞININ TÜRK İŞ DÜNYASINA ETKİLERİ PROJESİ SEMİNER BİLGİ NOTLARI (2005)
 • NO:181- TÜRKİYENİN KATILDIĞI AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMLARI (2004)
 • NO:180- TÜRKİYEYE YÖNELİK AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI VE KULLANIM KOŞULLARI (2004)
 • NO:179- GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ (2004)
 • NO:178- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR (2004)
 • NO:177- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI (2004)
 • NO:176- TÜRKİYENİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUM KİTAPLARI SERİSİ ( 24 KİTAPÇIKTAN OLUŞAN BU SERİ TÜM AB MÜKTESEBATINI KAPSAR) ( 2003)
 • NO:175- AVRUPA BİRLİĞİNDE KADIN HAKLARI (2003)
 • NO:174- AVRUPA BİRLİĞİ ANTLAŞMASI AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN ANTLAŞMALAR VE İLGİLİ BAZI KARARLARI DEĞİŞTİREN NICE ANTLAŞMASI (2003)
 • NO:173- AB TAM ÜYELİĞİNİN TÜRKİYE VATANDAŞLARINA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR (2003)
 • NO:172- AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TEMEL KAVRAMLAR REHBERİ (2002)
 • NO:171- AVRUPANIN GÜVENLİK VE SAVUNMA YAPISI VE TÜRKİYE (2002)
 • NO:170- AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME SÜRECİ VE TÜRKİYE (2002)
 • NO:169- AVRUPA-AKDENİZ ORTAKLIĞI-MALİ ARACI MEDA VE TÜRKİYE (2002)
 • NO:168- TÜRKİYENİN TAM ÜYELİĞİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE VE TÜRKİYEYE KATKILARI (2002)
 • NO:167 -CONTRIBUTIONS OF TURKEYS MEMBERSHIP TO THE EUROPEAN UNION (2002)
 •  NO:166- AVRUPA YATIRIM BANKASI VE TÜRKİYEYE SAĞLANAN KREDİ İMKANLARI (2001)
 • NO:165- HİZMET TİCARETİ VE KAMU ALIMLARI PİYASALARI-TÜRKİYE İLE AB ARASINDA HİZMET TİCARETİNİN VE KAMU ALIMLARININ KARŞILIKLI OLARAK SERBESTLEŞTİRİLMESİ (2001)
 • NO:164- AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAM VE AJANSLARINA ADAY ÜLKE STATÜSÜYLE TÜRKİYENİN KATILIMI (2001)
 • NO:163- AVRUPA BİRLİĞİNDE EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK VE TÜRKİYE  (2000)
 • NO:162- AMSTERDAM ANTLAŞMASI - BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ HALİYLE AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ANTLAŞMALARI (2000)
 • NO:161- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE FİKRİ VE SANAİ MÜLKİYET HAKLARI (2000)
 • NO:160- THE EFFECTS OF THE CUSTOMS UNION ON THE TURKISH ECONOMY- " AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE FOUR YEARS IMPLEMENTATION"(2000)
 • NO:159- GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ - "İLK DÖRT YILIN EKONOMETRİK ANALİZİ" (2000)
 • NO:158- 21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE ORTAK TARIM POLİTİKASI (2000)
 • SD- 3- AVRUPALILAR TÜRKİYENİN ABYE TAM ÜYELİĞİNE NASIL BAKIYOR? (ANKET) (2000)
 • NO:157- AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ (1999)
 • NO:156- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ SEKTÖRÜ (1999)
 • NO:155- TÜRKİYENIN TÜKETİCİ KORUNMASI MEVZUATININ AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI (1999)
 • NO:154- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE OTOMOTİV SEKTÖRÜ (1999)
 • NO:153- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYENİN ÇEVRE POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ (1998)
 • NO: 152- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ (1998)
 • NO: 151- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESINDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ (1998)
 • NO:150- ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ İLE TÜRKİYENİN AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİKLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNIN BÜTÜNLEŞME VE GENİŞLEME DİNAMİKLERİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ (1998)
 • NO:149- SORULARLA DIŞ TİCARETTE MENŞE KURALLARI (1998)
 • NO:148- DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (1997)
 • NO:147- DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1997)
 • NO: 146- TRANS-AVRUPA AĞLARININ AB BÜTÜNLEŞMESİNDEKİ YERİ (1997)
 • NO: 145- TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİNDE MENŞE KURALLARI (1997)
 • NO:144- 40 SORUDA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK (1997)
 • NO:143- AVRUPA TOPLULUĞUNDA PİYASALARDA YOĞUNLAŞMANIN DENETİMİ (BİRLEŞMELER, DEVRALMALAR, ORTAK GİRİŞİMLER - JOINT VENTURES) (1997)
 • NO142- GÜMRÜK BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ (1996)
 • NO:141- TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KURUMSAL İŞBİRLİĞİ (1996)
 • NO:140- AVRUPA BİRLİĞİNDE TARİFE DIŞI ENGELLER VE BU ÇERÇEVEDE TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ (1996)
 • NO:139- GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE KİMYA SEKTÖRÜ (1996)
 • NO:138- AVRUPA BİRLİĞİ NDE CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPAN ONAYLANMIŞ KURUMLAR (1996)
 • NO:137- AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞMESİNIN VARDIĞI NOKTA: 1996 HÜKÜMETLER ARASI KONFERANSI VE TÜRKİYENİN BU GELİŞİMDEKİ YERİ (1996)
 • NO:136- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYEDE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE TÜRKİYE İLE AT ARASINDAKI AKÇT ÜRÜNLERİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (1996)
 • NO:135- AVRUPA BİRLİĞİNDE İŞLETMELERE UYGULANAN REKABET KURALLARI (1995)
 • NO:134- FİRMA DÜZEYİNDE KARAR ALICILAR İÇİN GÜMRÜK BİRLİĞİ TESTİ, GERÇEKTEN HAZIR MIYIZ? (1995)
 • NO:133- AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI VE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK ORGANLARI (1995)
 • NO:132- TEK PAZARDAN EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞE AVRUPA BİRLİĞİNIN YETKİLERİ VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI (1995)
 • NO:131- TÜRKİYE-AT 36. ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI (GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI); 6 MART 1995 (1995)
 • NO130- 40 SORUDA TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ (1994)
 • NO:129- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SEÇİLMIŞ VERGİ UYGULAMALARI VE UYUM ÇALIŞMALARI (1994)
 • NO:128- AB OLUŞUMUNDA TÜRKİYENİN YERİ VE DAYANIŞMA İLKESİ (1994)
 • NO:127- AVRUPA BİRLİĞİNDE TEŞVİK SİSTEMİ (1994)
 • NO:126- GATT URUGUAY ROUND SONUÇLARI VE TÜRKİYEYE ETKİLERİ (1994)
 • NO:125- GÜMRÜK BİRLİĞİNIN TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖNLEMLER VE ÖNERİLER  (1994)
 • NO:125- AVRUPA TEK PAZARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İÇİN GETIRİLEN YENİ SİSTEM (1993)
 • NO:124- AVRUPA TOPLULUĞUNDA KÜÇÜK VE ORTA BOYUTLU İŞLETMELERE YÖNELİK UYGULAMALAR - İKV SEMİNERİ (1993)
 • NO:123- AVRUPA TOPLULUĞU GÜMRÜK KODU (1993)
 • NO:122- ACCORDING TO THE STUDIES BY THE FOUNDATION FOR ECONOMIC DEVELOPMENT TURKEYS POSITION VIS-À-VIS THE EUROPEAN COMMUNITY (1992)
 • NO:121- İKV ARAŞTIRMALARINA GÖRE AVRUPA TOPLULUĞU KARŞISINDA TÜRKİYENİN DURUMU (1992)
 • NO:120- AVRUPA TEK PAZARI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI ÖNCESİNDE SON DURUM: AT KOMİSYONUNUN 7. VE SON  RAPORU (1992)
 • NO:119- AVRUPA TOPLULUĞUNDA VE TÜRKİYEDE MESLEKİ EĞİTİM (1992)
 • NO:118- AVRUPA TOPLULUĞUNA İHRACATTA MENŞE KURALLARI (1992)
 • NO:117- GELECEĞİN FABRIKASI VE TÜRKİYE - SEMİNER; 1-2 HAZİRAN 1992 (1992)
 • NO:116- DÜNYADA GLOBALIZASYON VE AVRUPA TOPLULUĞUNUN SANAYİ POLİTİKASI-TÜRKİYEYE ETKİLERİ (1992)
 • NO:115- AVRUPA BİRLİĞİNI KURAN ANTLAŞMA (MAASTRICH ANLAŞMASI) (1992)
 • NO:114- AVRUPA TOPLULUĞUNUN MENKUL KIYMET DÜZENLEMELERİ (1992)
 • NO:113- AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE-AT İLİŞKİLERİ (1992)
 • NO:112- TOPLULUK TEK PAZARI VE TÜRKİYENİN TOPLULUĞA OLASI ÜYELIĞI ÖNCESI TÜRKİYENİN NARENCİYE, ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM VE DOMATES SALÇASI ÜRETIM VE DIŞSATIMININ YAPISAL ANALİZİ (1992)
 • NO:111- AVRUPA TOPLULUĞU SOSYAL BİLDİRGESİ ÇERÇEVESİNDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI (1992)
 • NO:110- AVRUPA TOPLULUĞUNUN DIŞ TİCARET POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ -DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARAÇLARI – KORUMACI TEDBİRLER VE UYGULAMALAR (1992)
 • NO:109- XXI. YY. BAŞLARI SANAYİ YAPISI NE OLABİLİR? (1991)
 • NO:108- AVRUPA TOPLULUĞUNUN TURİZM POLİTİKASI (1991)
 • NO: 107- DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İHRACAT TEŞVİKLERİ (1991)
 • NO:106- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ (1991)
 • NO:105- KONFERANS: "AVRUPA TOPLULUKLARINDA SİYASİ BİRLİK İLE EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK KURMA ÇALIŞMALARI" (1991)
 • NO:104- GELECEĞIN AVRUPASI VE TÜRKİYENIN KONUMU; .DEĞIŞEN DENGELER VE YENİ OLUŞUMLAR – SENARYOLAR (1991)
 • NO:103- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNUN TARIMSAL YAPI POLİTİKASI VE BU POLİTİKAYA YÖNELIK UYGULAMALARDAN ALINABILMIŞ OLAN SONUÇLAR (1991)
 • NO:102- İÇERDIKLERİ POLİTİKALAR AÇISINDAN ORTAK PİYASA DÜZENLERİ VE BU DÜZENLERE DÖNÜK UYGULAMALARDAN KAYNAKLANMIŞ OLAN SORUNLAR (1991)
 • NO:101- AT HUKUK SİSTEMI AT HUKUKUNUN İŞLEYIŞI: AT HUKUKUNUN KAYNAKLARI - KİTAP II (1991)
 • NO:100- AVRUPA TOPLULUĞUNUN AKDENIZ POLİTİKASI (1991)
 • NO:099- GELECEĞIN AVRUPASI VE TÜRKİYE PANELI (1991)
 • NO:098- AVRUPA TOPLULUĞUNDA YERLEŞME VE HIZMET EDINME SERBESTİSİ (1991)
 • NO:097- KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ) -AT ÖRNEĞI- XXI. YY. EKONOMİLERİNE DOĞRU BIR KALKINMA ARACI (1991)
 • NO:096- AVRUPA TOPLULUĞUNUN ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJIK GELIŞME ALANINDAKI 1990-1994 DÖNEMI ÜÇÜNCÜ ÇERÇEVE PROGRAMI PROJELERİN TANITILMASI (1990)
 • NO:095- BIRLEŞIK ALMANYANIN DOĞUŞU. SİYASİ SÜREÇ - EKONOMİK ETKİLER - TÜRKİYE İÇİN YENİ İMKÂNLAR (1990)
 • NO:094- AVRUPA TOPLULUĞUNDA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL GÜVENLIK SİSTEMLERİ (1990)
 • NO:093- TAHILLAR SEKTÖRÜNDEKI ORTAK PİYASA DÜZENİ İLE BU DÜZENE YÖNELİK UYGULAMADAKI YANILGILAR VE ORTAK PİYASA DÜZENINE UYUM SORUNU (1990)
 • NO:092- AT HUKUK SİSTEMİ. AT HUKUKUNUN İŞLEYİŞİ: KURUMSAL HUKUK - KİTAP I (1990)
 • NO:091- AVRUPA TOPLULUĞUNDA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK (1990)
 • NO:090- AVRUPA TOPLULULUĞUNDA TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE İŞLEVLERİ (1990)
 • NO:089- TÜRKİYEDE VE ATDE DOMATES SALÇASI SANAYİİ (1990)
 • NO:088- AVRUPA PARA SİSTEMİ (1990)
 • NO:087- TOPLULUK ORTAK TARIM POLİTİKASINDA REFORM (1990)
 • NO: 086- YAĞLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ORTAK PİYASA DÜZENİ İLE BU DÜZENIN ÇELİŞKİLERİ VE ORTAK PİYASA DÜZENINE UYUM SORUNU (1990)
 • NO:085- DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ. EKONOMİK DURUMLARI. TİCARİ POTANSIYELLERİ (1990)
 • NO:084- AVRUPA TOPLULUĞUNA KATILIM SÜRECINDE İSPANYADAKI SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER. KATILIM ÖNCESI SİYASİ VE EKONOMİK DURUMU. KATILIM HAZIRLIKLARI. AT ÜYESI OLARAK DENEYIMLERİ (1990)
 • NO:083- ÇEVRE SORUNLARI.  AVRUPA TOPLULUKLARI VE TÜRKİYE. POLİTİKALARIN KARŞILAŞTIRMALARI İNCELENMESİ (1990)
 • NO:082- ULUSLARARASI ALANDA HİZMET SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ: AVRUPA TOPLULUĞU ÖRNEĞİ (1989)
 • NO:081- ŞEKER SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ORTAK PİYASA DÜZENI İLE BU DÜZENE YÖNELIK SAKINCALI UYGULAMALAR VE ORTAK PİYASA DÜZENINE UYUM SORUNU (1989)
 • NO:080- AVRUPA EKONOMİK ÇIKAR GRUBU (1989)
 • NO: 079- DELORS RAPORU KAPSAMINDA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN GERÇEKLEŞMESİ (1989)
 • NO:078- 1992 HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA EFTA-AVRUPA TOPLULUĞU İLİŞKİLERİ (1989)
 • NO: 077- AVRUPA TOPLULUĞUNUN YENİ ÜYESI PORTEKİZ (1989)
 • NO: 076- ULUSLARARASI DEĞIŞKEN SOSYO-EKONOMİK KONJONKTÜRLERDE BIR MÜDAHALE BIÇIMI: DEVLET YARDILARI-AVRUPA TOPLULUĞU ÖRNEĞİ (1989)
 • NO:075- AVRUPA TOPLULUĞUNDA SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI; İLGİLİ MEVZUATIN İNCELENMESİ (1989)
 • NO:074- TEKNOLOJIK GELIŞMEYE UYGUN MESLEKI EĞİTİM (1989)
 • NO:073- TOPLULUK HUKUKUNDA SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYET HAKLARI (1989)
 • NO: 072- FASON ÜRETIM (1989)
 • NO: 071- AVRUPA TOPLULUĞU MOZAIĞI ATNIN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL YAPISI (1989)
 • NO:070- TOPLULUK İÇ TİCARET ÜZERINDEKI TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI (1989)
 • NO: 069- AVRUPA TOPLULUĞUNUN ANTİ-DAMPING MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ (1989)
 • NO: 068- AVRUPA İÇ PAZARI İLE İLGİLİ SORULARINIZ VE CEVAPLARI -1989 (1989)
 • NO:067- AVRUPA TOPLULUĞUNDA DEVLET YARDIMLARI (1988)
 • NO:066- TURKEYS POSITION IN THE FACE OF THE EUROPEAN COMMUNITY ACCORDING TO THE İKVS STUDIES (1988)
 • NO:065- AVRUPA TOPLULUĞU BÜROKRASISI, KURUMLAR VE YÖNETIMLERİ (1988)
 • NO:064- 1992 SINIRSIZ AVRUPA ORTAMI (1988)
 • NO:063- THE RELATIVE STRUCTURAL ADVANCEMENT OF TURKEY IN THE CONTEXT OF FULL MEMBERSHIP TO THE EEC (1988)
 • NO:062- AVRUPA TOPLULUKLARININ BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI 1975 (1988)
 • NO:061- AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI VE TÜRK BALIKÇILIĞI (1988)
 • NO:060- AVRUPA TOPLULUĞUNA HAZIRLANMADA İSPANYA NELER YAPTI? (1988)
 • NO:059- İKV ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYENIN AT KARŞISINDA DURUMU (1988)
 • NO:058- AVRUPA TOPLULUKLARI ÜYESI OLMAK ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAM TAŞIYOR? (1988)
 • NO:057- AETDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKI İŞLETMELER VE TÜRKİYE (1988)
 • NO:056- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU REKABET KURALLARI ÇERÇEVESINDE MÜŞTEREK TEŞEBBÜSLER (JOINT VENTURES) (1988)
 • NO:055- AVRUPA TEK PAZARININ DINAMIK UNSURU; ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ (1988)
 • NO:054- TÜRK TARIMININ AVRUPA TOPLULUKLARINA ENTEGRASYON SEMİNERİ (1988)
 • NO:053- ÇALIŞAN KADINLARA EŞITLIK. AT YÖNERGELERİNIN UYGULANMASI (1988)
 • NO:052- AVRUPA TOPLULUĞU: GENEL TANITIM VE DEĞERLENDIRME İKV EĞİTİM SEMİNERİ (1988)
 • NO:051- AVRUPA TOPLULUĞU TEMEL HUKUK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (1987)
 • NO:050- TOPLULUKTA TEK İÇ PAZAR OLUŞUMUNUN TAMAMLANMASI. BEYAZ RAPORUN YAYINLANIŞINDAN BUGÜNE GELIŞMELER (1987)
 • NO:049- AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE-AT İLİŞKİLERİ (1987)
 • NO:048- AETDE ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI VE TÜRKİYE (1987)
 • NO:047- AVRUPA TOPLULUĞU ÜYELIĞINE HAZIRLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER (1987)
 • NO:046- AVRUPA TOPLULUĞU ORTAK TARIM POLİTİKASI PROBLEMLER VE REFORM ÇALIŞMALARI (1987)
 • NO:045- AVRUPA SEVIYESINDEKI MESLEKI KURULUŞLARA ÜYE OLMAK GEREKİYOR (1987)
 • NO:044- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜKLE İLGİLİ FORMALİTELER VE BELGELER (1987)
 • NO:043- AVRUPA TEK SENEDİ (1987)
 • NO:042- YUNANİSTAN, İSPANYA VE PORTEKİZIN AVRUPA TOPLULUKLARINA KATILIM ANLAŞMALARI (GENEL HATLARI) (1987)
 • NO:041- AVRUPA TOPLULUĞUNUN YENİ GÜMRÜK TARİFE SİSTEMİ (ARMONİZE SİSTEM) (1987)
 • NO:040- AVRUPA TOPLULUĞUNDA TİCARET VE SANAYİ ODALARININ ROLÜ (1987)
 • NO:039- AVRUPA TOPLULUĞU GÜMRÜK BİRLİĞİ SEMİNERİ (1987)
 • NO:038- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞINDA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETINE İLİŞKİN DÜZENLEMELER (1987)
 • NO:037- ROMA ANTLAŞMASINDAN AVRUPA BİRLİĞİNE (1987)
 • NO:036- A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATIONS OF TURKEY, GREECE, SPAIN AND PORTUGAL IN THE CONTEXT OF THEIR ADHESION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES (1987)
 • NO:035- AET İŞLETMELERİ İLE YAPILACAK TİCARET ANLAŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (1987)
 • NO:034- AVRUPA TOPLULUĞU İŞLETMELERİNIN DIŞ TİCARET POLİTİKASI (1987)
 • NO:033- AVRUPA TOPLULUKLARINDA TİCARET VE SANAYİ ODALARININ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELERİ DESTEK ÇALIŞMALARI (1987)
 • NO:032- İSPANYA, YUNANİSTAN VE PORTEKİZIN AVRUPA TOPLULUKLARINA KATILMALARINDA EKONOMİK DURUMLARI VE TÜRKİYE (1987)
 • NO: 031- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA KATILMANIN ÜÇ YENİ ÜYE ÜZERINDEKI ETKİSİ (1987)
 • NO:030- TÜRKİYEDE VE AETDA İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ (1986)
 • NO:029- AET ÜLKELERİNDE VE TÜRK SANAYİİNDE ELEKTRİK FİYATLARI (1986)
 • NO:028- AVRUPA TOPLULUĞUNA KATILMANIN TEKNİK SORUNLARI (1986)
 • NO:027- AET VE TÜRKİYEDE METAL İŞLEYEN TAKIM TEZGÂHLARI SEKTÖRÜ (1986)
 • NO:026- THE COMPETITION CAPACITY OF THE TURKISH AGRICULTURE AND INDUSTRY WITHIN THE EUROPEAN COMMUNITY (1986)
 • NO:025- AVRUPA TOPLULUĞU KARŞISINDA TÜRK TARIMININ VE TÜRK SANAYİNİN DURUMU (1986)
 • NO:024- AVRUPA TOPLULUKLARI HUKUKUNUN TEMELLERİ (1986)
 • NO:023- AETNIN ORTAK DIŞ TİCARET POLİTİKASI UYGULANMASI (1986)
 • NO:022- AVRUPA TOPLULUKLARININ AKDENIZ BÖLGESI POLİTİKASI (1986)
 • NO:021- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI NASIL SAĞLANDI? (1986)
 • NO:020- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU REKABET POLİTİKASI (1986)
 • NO:019- TOPLULUĞUN GIDA VE TARIMSAL ÜRÜN İTHALATI (1986)
 • NO:018- AVRUPA TOPLULUĞU KARŞISINDA TÜRK TARIMININ DURUMU (1986)
 • NO:017- AVRUPA TOPLULUKLARINDA İÇ PAZAR OLUŞUMUNUN TAMAMLANMASI (1985)
 • NO:016- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKI İŞLETMELER (1985)
 • NO:015- AET’DE ANTİ-DAMPİNG POLİTİKASININ UYGULANMASI (1985)
 • NO:014- AET ORTAK TARIM POLİTİKASININ ESASLARI VE İŞLEYIŞ MEKANIZMASI (1985)
 • NO:013- AVRUPA TOPLULUĞU KARŞISINDA TÜRK SANAYİNİN DURUMU (53 SANAYİ KOLUNU KAPSAYAN ARAŞTIRMA) (1985)
 • NO:012- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ 20 YILI (1985)
 • NO:011- AVRUPANIN MALİ VE PARASAL BÜTÜNLEŞMESİ KARŞISINDA İŞLETMELER (1985)
 • NO:010- AET İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ KATMA PROTOKOLUN 1985 YILI UYGULANMA DURUMU (1985)
 • NO:009- AETNIN TARIM ÜRÜNLERİMIZE 1985DE UYGULAYACAĞI TAVIZLI REJIM (1985)
 • NO:008- TURKEY CAN NOT REMAIN OUTSIDE EUROPES ECONOMIC AND POLITICAL INTEGRATION (1985)
 • NO:007- TÜRKİYE AVRUPANIN EKONOMİK VE SİYASİ BÜTÜNLEŞMESİ DIŞINDA KALAMAZ (1985)
 • NO:006- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ÜYESI YUNANİSTAN (1985)
 • NO:005- AKDENIZ ÜLKELERİNIN AET İLE SORUNLARI KONUSUNDA BIR ANKET VE AET KOMISYONUNUN GENIŞLETILMIŞ TOPLULUKTA AKDENIZ POLİTİKASININ GENIŞLETILMIŞ TOPLULUKTA AKDENIZ POLİTİKASININ UYGULANMASI KONUSUNDAKI ÖNERİLERİ (1985)
 • NO:004- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ 20. YILI TOPLANTISI (1984)
 • NO:003- 25.YILINDA AVRUPA TOPLULUKLARI (1984)
 • NO:002- AETYE UYGULANAN GÜMRÜK KISITLAMALARININ DURUMU (1984)
 • NO: 001- AVRUPA TOPLULUKLARININ TÜRKİYEYE TANIMIŞ OLDUĞU İTHALAT KOLAYLIKLARI (1984)
 • NO:SD-2- ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL – METİNLERİ VE EKLERİ (1983)
 • NO: SD-1- ROMA ANTLAŞMASI (1983)
 • AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU BİRİNCİ EĞİTİM SEMİNERİ (1983)
 • TÜRKİYENİN B. ALMANYAYA YÖNELİK NARENCİYE DIŞSATIMININ ARTTIRILMASINDA ANA KOŞULLAR VE SORUNLAR; LATİF ÇAĞLAYAN (1982)
 • AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU; TEVFİK SARAÇOĞLU (1982)
 • İKTİSADİ KALKINMA VAKFI BEHÇET OSMANAĞAOĞLU ÖDÜLLERİ (1982)
 • YUNANİSTAN ÖZEL SAYISI (1981)
 • TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BİR ORTAKLIK YARATAN ANLAŞMA MÜZAKERELER (1959 - 63) KİTAP I; TEVFİK SARAÇOĞLU (1981)
 • TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BİR ORTAKLIK YARATAN ANLAŞMA (ANLAŞMA VE EKLERİ HAZIRLIK DÖNEMİ
 • UYGULAMASI) KİTAP II; TEVFİK SARAÇOĞLU (1981)
 • TÜRKİYE-AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA TARIM TAVİZLERİ; MUSTAFA RENKSİZBULUT (1981)
 • TÜRKİYE – AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLİŞKİLERİ HAKKINDA NOT (1979)
 • KATMA PROTOKOL, MALİ PROTOKOL VE AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU YETKİ ALANINA GİREN MADDELERLE İLGİLİ ANLAŞMA (1978)
 • TÜRK TARIM TAVİZLERİNİN DİĞER ÜLKELERE VERİLEN TAVİZLERLE KARŞILAŞTIRILMASI - İLTAN SÜER  (1976)          
 • YS. 83- ELEKTRONİK SANAYİİMİZ (1975)
 • YS. 82/3- TÜRK DOKUMA VE KONFEKSİYON MAMULLERİNİN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA YÖNELEN İHRACATI. CİLT III. KONFEKSİYON MAMULLERİ (GİYİM, ÖRGÜ, EV DOKUMA MAMULLERİ) (1975)
 • YS. 82/2- TÜRK DOKUMA VE KONFEKSİYON MAMULLERİNİN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA YÖNELEN İHRACATI. CİLT II. DOKUMA MAMULLERİ (İPLİK VE DOKUMA); S.SKOUMAL (1975)
 • YS. 82/1- TÜRK DOKUMA VE KONFEKSİYON MAMULLERİNİN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA YÖNELEN İHRACATI. CİLT I. ORTAK PAZARA YÖNELEN İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİNE MATUF HÜKÜMET YARDIMLARI VE KOLLEKTİF UĞRAŞILAR (1975)
 • YS. 81- ORTAK PAZAR ÜLKELERİNDE TARIM İŞLETMELERİNE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI (1975)
 • YS. 80- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA UYGULANAN VERGİLER (1974)
 • YS. 79- FEDERAL ALMANYA PAZARI (1974)
 • YS. 78- TÜKETİCİ KREDİLERİ (1974)
 • YS. 77- 474 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA KARARNAMELERLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (1974)
 • YS. 76- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRK TARIMININ SORUNLARI. SEMİNER (1974)
 • YS. 75- ŞEKERLİ MADDELER AVRUPA PAZARI ARAŞTIRMASI (1974)
 • YS. 74/1- TÜRK EV ALETLERİ SANAYİİ VE ORTAK PAZAR "EKLER" (1974)
 • YS. 74 - TÜRK EV ALETLERİ SANAYİİ VE ORTAK PAZAR (1974)
 • YS. 73- 1950DEN BERİ HOLLANDADA UYGULANAN FİYAT VE ÜCRET POLİTİKASI. KONFERANS (1974)
 • YS. 72- AVRUPA TOPLULUĞUNDA PARA KRİZİ VE PARA POLİTİKASI. KONFERANS; BARON H.R.SCHRÖDER
 • YS. 71- AVRUPADA TİCARET VE SANAYİ ODALARININ STATÜ VE GÖREVLERİ (1974)
 • YS. 70- TEÇHİZAT KİRALAMA KREDİSİ (LEASİNG; CREDİT-BAIL) (1974)
 • YS. 69- MODERN MAĞAZACILIK (1974)
 • YS. 68- ELSANATLARI VE HEDİYELİK EŞYA PAZARLAMASI (1974)
 • YS. 67- AET ORTAKLIĞIMIZ IŞIĞINDA KİMYA SANAYİİMİZ; TADEUSZ KOZLOWSKI (1974)
 • YS. 66- ORTAK PAZARDA GIDA SANAYİİ ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI. SEMİNER (1974)
 • YS. 65- AVRUPA TOPLULUĞUNUN GERİ KALMIŞ BÖLGELERİ POLİTİKASI (1974)
 • YS. 64- ORTAK PAZARDA KADIN GİYİM EŞYASI PAZARLAMASI (1974)
 • YS. 63- MİLLETLERARASI İMALAT İLE İLGİLİ MEVZUAT VE SORUNLAR (1974)
 • YS. 62- AET ÜLKELERİNDE VERGİ ARMONİZASYONU VE KATMA DEĞER VERGİSİ (1974)
 • YS. 61/2- AETYE KONSOLİDE EDİLEN LİBERASYON LİSTESİ UYGULAMA SONUÇLARI (1974)
 • YS. 61/1- AETYE KONSOLİDE EDİLEN LİBERASYON LİSTESİNİN 1973 UYGULAMA SONUÇLARI (1974)
 • YS. 61- AETYE KONSOLİDE EDİLEN LİBERASYON LİSTESİNİN 1972 UYGULAMA SONUÇLARI (1973)
 • YS. 60- GENİŞLEYEN AET VE TARIM (1973)
 • YS. 59- AVRUPA TOPLULUĞUNUN (ORTAK PAZAR) OLUŞMASI. 1958 - 1972 BİR BİLANÇO DENEMESİ (1973)
 • YS. 58- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ ONUNCU YILI. SEMİNER (1973)
 • YS. 57- AVRUPA TOPLULUĞUNDA UNLU MADDELER PAZARLAMASI (1973)
 • YS. 56- ORTAK PAZAR ÜLKELERİNDE PAZARLAMA USÜLLERİ (1973)
 • YS. 55- ANKARA ANLAŞMASININ İMZALANMASI SIRASINDA BASINIMIZDAN BAZI ÖZETLER (1973)
 • YS. 54- TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİ TOPLULUĞU ARASINDA TAMAMLAYICI PROTOKOL:  AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU’NUN YETKİ ALANINA GİREN MADDELERE İLİŞKİN TAMAMLAYICI PROTOKOL. BU PROTOKOLLARI YÜRÜRLÜĞE KOYAN GEÇİCİ ANLAŞMA  (1973)
 • YS. 53/A- CUMHURİYETİMİZİN 50. YILINDA TÜRK SANAYİİNİN ÜRETTİĞİ MALLAR (1973)
 • YS. 53- TÜRK SANAYİNİN ÜRETTİĞİ MALLAR (1973)
 • YS. 52- AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE ORTAKLIĞI (1973)
 • YS. 51- TÜRK ELEKTRONİK SANAYİİ. TAHLİL, İMKÂNLAR VE POLİTİKALAR; S.SKOUMAL (1973)
 • YS. 50- TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA MAL ALIŞ VERİŞLERİNİN GÜMRÜK BİRLİĞİ YÖNÜNDEN İŞLEYİŞİ (1973)
 • YS. 49- TÜRKİYENİN ORTAK PAZARA YÖNELEN İHRACATI. GELİŞME YAPISI (1973)
 • YS. 48- İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1966 -1972 ÇALIŞMALARI (1973)
 • YS. 47- İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ARAŞTIRMALARINA GÖRE AVRUPA TOPLULUĞU İÇİNDE TÜRKİYENİN DURUMU (1973)
 • YS. 46- TÜRK OTOMOTİV VE MAKİNA SANAYİLERİ İÇİN AVRUPADA FASON İHRACAT İMKÂNLARI (1973)
 • YS. 45- AVRUPA PİYASASINA TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İHRACATI. SEMİNER (1973)
 • YS. 44- AVRUPA TOPLULUĞU TARIM ÜRÜNLERİ ORTAK PİYASA NİZAMLARI. PRENSİPLERİ, İŞLEYİŞİ (1972)
 • YS. 43- BİR FRANSIZ GÖZÜ İLE GENİŞLEYEN TOPLULUK İÇİNDE TÜRKİYE.  - KONFERANS; HENRI SARRAMON (1972)
 • YS. 42- YUNAN SANAYİİNİN DURUMU (1972)
 • YS. 41- TÜRKİYE VE ORTAK PAZARDA GEMİ İNŞA SANAYİİ (1972)
 • YS. 40- ORTAK PAZARDA VE TÜRKİYEDE İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLERİ (1972)
 • YS. 39- ORTAK PAZARDA VE TÜRKİYEDE GIDA SANAYİİ. İHRAÇ OLANAKLARI ARAŞTIRMASI (1972)
 • YS. 38- AVRUPA ÇİÇEK PAZARI (1972)
 • YS. 37- TÜRKİYEDE VE ORTAK PAZARDA ELEKTRİK, MAKİNA, CİHAZ VE MALZEMELERİ İMALAT SANAYİİ (1972)
 • YS. 36- GENİŞLEYEN TOPLULUK VE TÜRKİYENİN İLTİHAKI. KONFERANS (1972)
 • YS. 35- GELİŞEN AET VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ. İŞADAMALARI GRUBUMUZA BRÜKSELDE KOMİSYONDA YAPILAN BRİFİNG NOTLARI (1972)
 • YS. 34- ORTAK PAZARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ (1972)
 • YS. 33/6- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ CİLT III. (DEVAMI). DÖVİZ GELİRLERİNİN GELİŞMESİ (1972)
 • YS. 33/5- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ. CİLT III. DÖVİZ GELİRLERİNİN GELİŞMESİ (1972)
 • YS. 33/4- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ. CİLT II. YAŞAYABİLİR İTHALAT İKAMESİ SANAYİLERİNİN GELİŞMESİ (DEVAMI) (1972)
 • YS. 33/3- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ. CİLT II. BÖLÜM II. MÜHENDİSLİK SANAYİLERİ. MADENİ EŞYA İMÂLATI. TARIM MAKİNALARI İMALATI. ELEKTRONİK. TAŞIT İMALAT SANAYİLERİ (1972)
 • YS. 33/2- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ CİLT II. YAŞAYABİLİR İTHALAT İKAMESİ SANAYİLERİNİN GELİŞMESİ (1972)
 • YS. 33/1- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ. CİLT I. GENEL GÖRÜNÜŞ - ÖZEL BULGULAR (1972)
 • YS. 33- ORTAK PAZARA KATILMANIN IŞIĞINDA TÜRK EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ. DEĞERLENDİRME RAPORU.-P.A. INTERNATIONAL (1972) MANAGEMENT CONSULTANTS. LTD. ECONOMIST ADVISORY GROUP SADA. SANAİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMA AJANSI TARAFINDAN YAPILAN ARAŞTIRMANIN İ.K.V. TARAFINDAN YAPILAN DEĞERLENDİRMESİ (1972)
 • YS. 32- ORTAK PAZARDA KÜÇÜK SANAYİİ (1972)
 • YS. 30- ORTAK PAZARDA VE TÜRKİYEDE MEYVA SUYU SANAYİ (1972)
 • YS. 29- EKONOMİK KALKINMADA MESLEKİ KURULUŞLARIN YERİ (1971)
 • YS. 28- ORTAK PAZARDAN İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK GİRİŞ TARİFESİ (1971)
 • YS. 26- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE SELÜLOZ VE KAĞIT SANAYİİ REKABET İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1971)
 • YS. 25- ORTAK PAZAR KATMA PROTOKOLUNUN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ MEVZUAT (1971)
 • YS. 24- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ. KONFERANS; OSMAN OLCAY (1971)
 • YS. 23- ORTAK PAZAR KATMA PROTOKOLÜ NASIL İŞLEYECEK. SEMİNER (1971)
 • YS. 22- KATMA PROTOKOL VE TARIM SEKTÖRÜNE GETİRDİKLERİ (1971)
 • YS. 21- ORTAK PAZAR ÜLKELERİNDE İŞ KURMA USÜLLERİ (1971)
 • YS. 20- ORTAK PAZARDA İTALYA (1971)
 • YS. 19- ORTAK PAZARDA TÜRK EL HALILARI. BİR İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1971)
 • YS. 18- ARAŞTIRMA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE TÜRKİYE ARASINDA GEÇİCİ ANLAŞMA (1971)
 • YS. 17- ORTAK PAZARDA VE TÜRKİYEDE GİYİM EŞYASI İMALAT SANAYİİ. (İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI) (1971)
 • YS. 16- OTOMOTİV SANAYİİNDE ORTAK PAZAR VE TÜRKİYENİN YERİ (1971)
 • YS. 15-ORTAK PAZARDA TİCARET DAĞITIM KANALLARI; MICHEL BAURDET (1971)
 • YS. 14/2-ORTAK PAZAR KARŞISINDA TÜRK TARIMININ MESELELERİ. SEMİNER (1971)
 • YS. 14/1-ORTAK PAZAR KARŞISINDA TÜRK TARIMININ MESELELERİ. SEMİNER (1971)
 • YS. 13-AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE İKTİSADÎ GELİŞME. İTALYAN MİSALİ. KONFERANS; PROF. CARLO PACE (1971)
 • YS. 12-MADDELER İTİBARİYLE GÜMRÜK BİRLİĞİNE UYUM. İŞ ADAMININ REHBERİ (1971)
 • YS. 11-ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİİ. REKABET İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1971)
 • YS. 10-TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞININ İKİNCİ DÖNEMİNDE TOPLULUK VE TÜRKİYE-ORTAK PAZAR İLİŞKİLERİ. KONFERANS; EMIL NOEL (1971)
 • YS. 9- ORTAK PAZARDA YUNANİSTAN (1971)
 • YS. 8- NİÇİN ORTAK PAZAR - KONFERANS; ANDRE MENDELEN (1971)
 • YS. 7- ORTAK PAZARDA TÜRKİYE (1971)
 • YS. 6- MİLLETLERARASI FASON İMALATI. BİR YENİ İHRAÇ İMKÂNI (1971)
 • YS. 5- FARKLI GELİŞME SEVİYESİNDEKİ ÜLKELER ARASINDA PAZARLARIN BİRLEŞTİRİLMESİNDEN DOĞAN NETİCELER VE AETDE İTALYAN TARIM TECRÜBESİ. KONFERANS; CORRADO BERBERIS  (1971)
 • YS. 4-1970 İTALYA EKONOMİSİ VE İTALYANIN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA KATILIŞ TECRÜBESİ İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR. KONFERANS; ATTILIO CATTANI (1970)
 • YS. 3- TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BİR ORTAKLIK YARATAN ANKARA ANLAŞMASINA KATILMA PROTOKOL İKİNCİ MALİ PROTOKOL. AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU YETKİ ALANINA GİREN MADDELERLE İLGİLİ ANLAŞMA. SON SENET (1970)
 • YS. 2- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE ORMAN ÜRÜNLERİ İŞLEME SANAYİİ (1970)
 • YS. 1- ORTAK PAZAR MI? ORTAK TUZAK MI? -  METİN TOKER (1970)
 • AET.46- TÜRK TARIMI VE AET İLE ENTEGRASYONU (1969)
 • AET.45- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE DOMATES İŞLEME SANAYİİ. İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.44- TÜRKİYEDE VE ORTAK PAZARDA PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRMASI (1969)
 • AET.43- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE AYAKKABI SANAYİİ İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.42- SANAYİMİZİN ORTAK PAZARA İNTİBAK ETTİRİLEBİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER - AÇIK OTURUMU (1969)
 • AET.41- AVRUPA TOPLULUKLARI-TÜRKİYE ORTAKLIĞININ YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ KARAR VE TÜZÜKLER (1969)
 • AET.40- ÜLKELERİN İTHALAT FORMALİTELERİ REHBERİ (1969)
 • AET.39- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNA ÖRGÜ GİYİM EŞYASININ PAZARLAMASI. (BİR İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI) (1969)
 • AET.38- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE MEYVE VE SEBZE İŞLEME SANAYİİ. İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.37-AET TÜRKİYE ORTAKLIĞI HAZIRLIK DÖNEMİNİN BİLANÇOSU VE GEÇİŞ DÖNEMİ ŞARTLARI; EMIL NOEL (1969)
 • AET.36- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE DERİ SANAYİİ İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.35/2- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA YAŞ MEYVE VE SEBZE TİCARİ DAĞITIM KANALLARI. HOLLANDA-BELÇİKA (1969)
 • AET.35/1- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA YAŞ MEYVA VE SEBZE TİCARİ DAĞITIM KANALLARI. BATI ALMANYA (1969)
 • AET.34- ORTAK PAZARDA TARIM BÜNYE VE POLİTİKASI (1969)
 • AET.33/4- ORTAK PAZARA ALMANYA-BENELÜKS-FRANSA-İTALYA NASIL İHRAÇ EDEBİLİRSİNİZ? HOLLANDA İTHALAT USÜLLERİ (1969)
 • AET.33/3- ORTAK PAZARA ALMANYA-BENELÜKS-FRANSA-İTALYA NASIL İHRAÇ EDEBİLİRSİNİZ? İTALYA İTHALAT USÜLLERİ (1969)
 • AET.33/2- ORTAK PAZARA ALMANYA-BENELÜKS-FRANSA-İTALYA NASIL İHRAÇ EDEBİLİRSİNİZ? FRANSA İTHALAT USULLERİ (1969)
 • AET.33/1- ORTAK PAZARA ALMANYA-BENELÜKS-FRANSA-İTALYA NASIL İHRAÇ EDEBİLİRSİNİZ? ALMANYA İTHALAT USÜLLERİ (1969)
 • AET. 32- AVRUPA TOPLULUKLARI (ORTAK PAZAR) VE TÜRKİYE ORTAKLIĞI (1969)
 • AET.31- AVRUPA TOPLULUĞUNDA DOKUMA SANAYİİ ÜRÜNLERİ TİCARİ DAĞITIM KANALLARI (1969)
 • AET.30- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.29- ORTAK PAZAR. TARIMSAL GARANTİ VE İSTİKAMET FONU. F.E.O.G.A. KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ (1969)
 • AET.28- ŞİRKETLER ARASI BİRLEŞME-İŞBİRLİĞİ (KONSANTRASYON) HAREKETLERİ (1969)
 • AET.27- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.26- ORTAK PAZAR VE TÜRKİYEDE MEYVA VE SEBZE ÜRETİM VE TÜKETİMİ. İHRAÇ İMKÂNLARI ARAŞTIRMASI (1969)
 • AET.26- NARENCİYE-KARPUZ-ŞEFTALİ SOFRALIK ÜZÜM YÖNÜNDEN AVRUPA PAZARLARININ DURUMU (1969)
 • AET.25- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU EKONOMİK DURUM II. 1966-1968 (1968)
 • AET.24- TÜRKİYE-AET ORTAKLIĞI GELİŞME PRESPEKTİFİ İÇERSİNDE TÜRKİYEDE SANAYİLEŞME ŞARTLARI"; ZİYA MÜEZZİNOĞLU (1968)
 • AET.23- AETDE TARIMSAL FİAT POLİTİKASI VE ÇEŞİTLİ MÜŞTEREK PİYASA TEŞEKKÜLLERİNİN İŞLEME MEKANİZMASI; M.VON VERSCHVER (1968)
 • AET.22/1- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU BİBLİOGRAFYASI (KİTAP VE PERİODİK) (1968)
 • AET.21- TÜRKİYE VE AETDE İŞÇİ ÜCRETLERİ (1968)
 • AET.20- AET YÖNÜNDEN KONSERVE SANAYİİMİZİN TAHLİLİ (1968)
 • AET.19- ORTAK PAZAR İÇİNDE ŞİRKETLER HUKUKUNUN GELİŞİMİ (1968)
 • AET.18- AVRUPA ENTEGRASYON POLİTİKASI VE GELECEKTEKİ GELİŞMELER HAKKINDA DÜŞÜNCELER - KONFERANS; MC CAMES (AT KONSEYİ GNL. SEKRETERİ) (1968)
 • AET.17- İTHALATIMIZIN STRÜKTÜREL ANALİZİ, KİTAP-II HAM MADDE (1968)
 • AET.16- AET ÜLKELERİNİ TANIYALIM: BELÇİKA-LÜKSEMBURG-HOLLANDA – HAZİRAN (1968)
 • AET.15- AET ÜLKELERİNİ TANIYALIM: BATI ALMANYA (1968)
 • AET.14- AETDE YERLEŞME HAKKI (1968)
 • AET.13- AET ÜLKELERİNİ TANIYALIM: İTALYA (1968)
 • AET.12- AET ÜLKELERİNİ TANIYALIM: FRANSA (1968)
 • AET.11- KATMA PROTOKOL MODELİ (İLK MÜSVEDDE) (1968)
 • AET.10- KENNEDY ROUND (1967)
 • AET.9- ORTAK PAZAR İÇİNDE ŞİRKETLER HUKUKUNUN GELİŞİMİ (1967)
 • AET.8- AET GÜMRÜK BİRLİĞİ (1967)
 • AET 7- AETDE VERGİ HARMONİZASYONU (1967)
 • AET.6- AET TARIM POLİTİKASI (1967)
 • AET.5- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) KONJONKTÜR ANALİZİ (1967)
 • AET.4- GÜMRÜK BİRLİĞİ YÖNÜNDEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ORTAKLIK ANLAŞMALARININ MUKAYESESİ (1967)
 • AET.3- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) KURULUŞU VE ORGANLARI (1967)
 • AET.2- TÜRKİYE-AET ORTAKLIK ANLAŞMASINA EKLİ 1 NOLU PROTOKOLÜN 6. MADDESİ GEREĞİNCE 1967 SONUNDAN İTİBAREN AETDEN "SÜRÜM KOLAYLIĞI" TALEP EDEBİLECEĞİMİZ MALLARLA İLGİLİ ETÜD (1967)
 • AET.1- TÜRKİYE EKONOMİK TOPLULUĞU ORTAKLIK ANLAŞMASI (1967)
 • MS.2- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE TÜRKİYE - SEMİNER TEBLİĞLERİ (1967)
 • MS 1- AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNDA UYGULANAN VERGİLER (1967)
 • PL.4- HİNDİSTAN PLANLAMA TECRÜBESİ (1967)
 • PL.3- PAKİSTAN PLANLAMA TECRÜBESİ (1967)
 • PL.2- İKİNCİ BEŞ YILLIK PLAN TASARISINDA YER ALAN MAKRO HEDEFLERİN TAHLİLİ VE TENKİDİ (1967)
 • PL.1- FRANSIZ PLANLAMA TECRÜBESİ (1967)
 • İKV BROŞÜRLERİ (1967-1973)
 • ORTAK PAZAR VE TÜRKİYE
 • YAŞ MEYVA VE SEBZE
 • İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NEDİR, NE YAPAR?
 • GEÇİŞ DÖNEMİ ŞARTLARI
 • GEÇİŞ DÖNEMİNDE TARIM
 • AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE ORTAKLIĞI
E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT
/* */