İKV YAYINLARI

İKV hedefleri doğrultusunda, çeşitli AB politikaları, bu politikaların Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye’nin uyum durumu ve Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle ele alan çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede İKV, bu konularda Türkiye’de en fazla araştırma hazırlayan ve strateji geliştiren, en üretken kurumdur. Bugüne kadar İKV 500’ün üzerinde araştırma yayımlamıştır. Türkiye-AB ilişkilerinin en durgun olduğu dönemlerde dahi ülkemizin AB üyeliği hedefine inancını koruyan ve faaliyetlerini aksatmadan sürdüren İKV, hazırladığı araştırmalar ile daima öncü olmuştur. Çalışmalarımız sadece Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları değil, geleceğe dönük perspektifleri de içermektedir. Bu yönüyle İKV, iş dünyasını ve kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra bir erken uyarı rolü de üstlenmektedir.

İKV, kurulduğu günden bugüne yayımladığı üç yüze yakın yayın ile ilgili kesimlere Türkiye-AB müzakere sürecinde rehberlik etmiştir.

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT