İKV GENEL SEKRETERİ NAS, AB’DEKİ SAĞLIK POLİTİKALARI HAKKINDA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 27 Aralık 2022 tarihinde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Jean Monnet Modülü çalışmaları kapsamında “AB’nin Küresel Risk Yönetişimindeki Rolü: COVID-19 Salgını ve Sağlık” (The EU’s role in the governance of global risks: the COVID-19 Pandemic & Health) başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. İsmail Erkam Sula tarafından yürütülen Jean Monnet faaliyetleri kapsamında, İngilizce ve çevrim içi olarak yapılan sunumda Doç. Dr. Nas, AB’nin COVID-19 salgını ile mücadelesini anlattı ve alınan önlemleri ele aldı. Doç. Dr. Nas, sanılanın aksine sağlık krizinin AB bütünleşmesini geriletmediğini, sağlık konusunda da AB’nin yetki alanını genişletmesi sonucunu doğurduğunu ve bir Sağlık Birliği’ne gidişe yol açtığını vurguladı. 

 

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT