İKV GENEL SEKRETERİ NAS, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONULU SEMİNER VERDİ

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 25 Kasım 2022 tarihinde, MEF Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü kapsamında “AB-Türkiye İlişkileri: Geleceğe dair Perspektifler” başlıklı bir seminer verdi. Prof. Dr. Beken Saatçioğlu’nun yürütücüsü olduğu “Farklılaştırılmış Entegrasyon Döneminde AB-Türkiye İlişkileri” adlı Jean Monnet kürsüsü kapsamındaki seminerde, Türkiye-AB ilişkilerinin temel dönüm noktaları, müzakere sürecindeki sorunlar, gümrük birliği ve vize serbestîsi süreçlerinin yanında, COVID-19 ile Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni dinamikler ele alındı.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT