İKV’DEN SAVUNMA SANAYİİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

Kalkınma ve büyüme amacıyla gerçekleştirilen beşeri faaliyetler, bir yandan atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak iklimin değişmesine diğer yandan çevre sorunlarına ve felaketlere sebep oluyor. Bu durum, sürdürülebilir bir kalkınma, büyüme ve üretim stratejisini gerekli kılarken, bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine dair çalışmalar ve tartışmalar her geçen gün artıyor. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, savunma sanayiinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili önlemlerin hayata geçirilmesinde sektörün oldukça yavaş kaldığı görülüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, yeşil dönüşüm projelerinin uygulanmaması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik sektör hedeflerinin belirlenmemesi durumunda, günümüzde %2 olan savunma sanayiinin küresel karbon emisyonlarına olan katkısının 2050’ye kadar %25’e çıkabileceğini gösteriyor.

İKV Uzmanı Oğuz Güngörmez tarafından kaleme alınan “Savunma Sanayiinin Yeşil Dönüşümü” başlıklı değerlendirme notunda, savunma sanayiinin yeşil dönüşümüne ve bu dönüşümün önündeki muhtemel sorunlara ışık tutuluyor. Çalışmanın ilk bölümünde dönüşümün neden önemli olduğu ve dönüşümün yol haritası ile muhtemel zorluklar ele alınırken, ikinci kısımda önde gelen yeşil savunma projelerinden örneklere ve AB içinde yaşanan sürdürülebilirlik tartışmalarına yer veriliyor.

Değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT