İKV, GLOBAL AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE “AVRUPA’NIN GELECEĞİ VE TÜRKİYE” BAŞLIKLI BİR PANEL DÜZENLEDİ

İKV, Global Akademi iş birliğiyle, 20 Ekim 2022 tarihinde, TOBB Plaza İbrahim Çağlar Toplantı Salonu’nda “Türkiye’de Avrupa ve AB Algısı Araştırması Bulguları” adlı araştırmanın sunumunun yapıldığı “Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” başlıklı bir panel düzenledi. Etkinliğin açış konuşmaları, İKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ve Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Daimî Temsilcisi Beate Apelt tarafından gerçekleştirildi.

Global Akademi Koordinatörü ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Türkiye’de Avrupa ve AB Algısı Araştırması Bulguları” adlı araştırmanın sonuçlarını katılımcılara sundu. Prof. Dr. Mustafa Aydın, çalışmadaki verilerin 1000 kişiyle yüz yüze yapılan 100 görüşme ile elde edildiğini belirtti. Aydın, Türk halkının Avrupa ve AB’yi birbirinden farklı bir şekilde algıladığını ve büyük çoğunluğunun ikisinin de değerlerini benimsediğini ifade etti. Avrupa ile ilgili algının daha çok özgürlük, eşitlik ve demokrasi etrafında şekillendiğinin altını çizen Aydın, Türk halkının AB’yi ekonomik güç, gelişmişlik ve birlik kavramları üzerinden nitelendirdiğini söyledi. Ayrıca Aydın, Türkiye’nin AB üyeliğinin Türk vatandaşlarının %75,9’u tarafından desteklendiğini, ancak sadece %58,1’inin Türkiye’nin AB üyesi olabileceğine inandığını vurguladı. Öte yandan ankete katılanların %54’ünün AB üyeliğinin Türkiye’ye katkı sağlayacağına inandığını ve %50,9’unun AB’nin geleceği konusunda umutlu olduğunu aktardı.

Panelin değerlendirme bölümünde ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı söz aldı. Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerindeki nabzın yoklanması için yararlı olan bu tarz anket çalışmalarının karar alıcıların sorumluluklarını da etkilediğini belirtti. Ancak Kaymakcı, Brexit örneğini vererek kamuoyu araştırmalarının her zaman koşulları doğru ele alamadığının ve bazen yanıltıcı sonuçlar doğurabildiğinin de altını çizdi. Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri doğrultusunda daha fazla ilerleme kaydetmesinin, AB’deki Türkiye algılamalarını pozitif yöne çevireceğini ifade etti. Terörle mücadele, vize serbestisi ve Suriyeli göçmenler için güvenli geri dönüşlerin desteklenmesi konularında Türkiye’nin, AB ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirtti. Ayrıca Türkiye’nin; Dijital Avrupa, Yaratıcı Avrupa ve Akdeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı gibi AB programlarına katılım konusunda irade göstereceğini söyledi.

“Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye” adlı panelin kolaylaştırıcılığını Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sinem Akgül Açıkmeşe üstlendi. Panelde Global İlişkiler Forumu İcra Komitesi Başkanı Emekli Büyükelçi Selim Yenel, TEPAV AB Çalışmaları Direktörü Nilgün Arısan Eralp ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas söz aldı.

Panelin ilk konuşmacısı olan Emekli Büyükelçi Selim Yenel, Global Akademi tarafından hazırlanan çalışmanın önemini vurgulayarak, benzer çalışmaların önemli gelişmeleri takiben süreklilik hâlinde yapılması gerektiğine değindi. Ayrıca anket çalışmaları ve algı araştırmalarının, Brüksel'de "Türkiye ve AB üyeliği" bağlamında AP üyelerine de yapılması ile önemli kazanımlar elde edilebileceğinden bahsetti.

Yenel'den sonra söz alan TEPAV AB Çalışmaları Direktörü Nilgün Arısan Eralp, Rusya-Ukrayna arasında yaşananların Rusya’ya karşı bağımlılığı azaltmak için AB’yi harekete geçirdiğini ifade etti. Türkiye’nin ise Rusya ve Ukrayna’ya yönelik izlediği siyaseti ele alan Eralp, AB’nin enerji özerkliği açısından Türkiye ile iş birliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde Türkiye, AB için stratejik bir komşu haline gelmişken, kriz esnasında Türkiye’nin özellikle tahıl koridoru ve Montrö Sözleşmesi kapsamında doğru adımlar atmasının önemli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Son olarak, Türkiye-AB iş birliğinin son dönemde daha çok göç ve enerji politikaları çerçevesinde ilerlediğine değinen Arısan Eralp, sözlerine son verdi.

Panelin son konuşmacısı İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye-AB ilişkilerinin genel bir değerlendirmesini yaparak sözlerine başladı. 6-7 Ekim’de gerçekleşen Prag Zirvesi’ne Türkiye’nin davet edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Nas, Avrupa Siyasi Topluluğu’nda Türkiye’nin de yer alması gerektiğini söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir iş birliği alanı olarak ilişkileri olumlu etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini vurgularken, önümüzdeki dönem içinde bulunacağı seçim atmosferi nedeniyle Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum konusunda vites düşürmemesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Nas, AB’nin son yaşanan krizlerle güvenlik eksenli bir politika alanı oluşturma hedefine geri döndüğünü belirtti. Küresel sistemde güvenlik endişeleri yaşayan ve bu bağlamda yeniden şekillenen bir Avrupa’nın varlığı nedeniyle Türkiye’ye duyulan ihtiyacın artabileceğinin altını çizdi. Son olarak Nas, Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm kapsamında atılacak adımların, AB’ye üyelik için de olumlu dönütlerinin olacağını belirterek sözlerine son verdi.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT