İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: “AB’NİN ANTİ-DAMPİNG UYGULAMASI TİCARETİN ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDİYOR”

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB’nin bazı çelik ürünlerine yönelik anti-damping uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Zeytinoğlu uygulanmaya başlanan anti-damping vergisinin demir ve çelik ürünlerinde serbest ticaretin önünde engel teşkil ettiğini belirtti. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Avrupa Komisyonu, Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER)’nin şikâyeti üzerinde bir soruşturma başlatmıştı. Bunun sonucu olarak, 11 Ağustos 2022 itibarıyla AB’nin, Türkiye’den ithal ettiği bazı yassı haddelenmiş demir çelik ürünlerine %2,4 ve %11 arasında anti-damping vergisi uygulanmaya başlandı. Daha önce de AB’nin, DTÖ’ye yaptığı şikâyet üzerine oluşturulan panel ilaç sektöründe ithal ürünlere yönelik ayrımcılık gerekçesi ile Türkiye aleyhine bir karar vererek, AB’yi haklı bulmuştu. Türkiye’deki sanayici ve üreticilere karşı alınan bu tür anti-damping önlemleri, rekabet gücünü zedeliyor. Türkiye’nin, AB pazarındaki ihracatını sınırlıyor. AB, Türkiye’nin ihracatında yarıya yakın bir yer tutsa da AB’nin Türkiye’den yaptığı ithalat %3,6’larda seyrediyor. Bu oranın artması için gümrük birliğinin işleyişindeki sorunların giderilmesi, hizmetler ve tarım gibi sektörlere genişletilmesi önem taşıyor. AB ile ilişkilerimizin bütün olarak onarılması, iyileştirilmesi ve bu kapsamda gümrük birliğinin güncellenme sürecinin bir an önce ele alınması gerekli. İş dünyası olarak, AB ile ticarette karşılaştığımız sorunların çözümüne büyük önem veriyoruz. Ancak süreç, 2016’dan beri sürüncemede kalmaya devam ediyor. Ticarette yaşanan teknik sorunların aşılması ve gümrük birliğinin güncellenme sürecinin başlatılması, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat'a uyumu açısından da kritik.”

İKV Başkanı Zeytinoğlu, sözlerine Avrupa ekonomisindeki gelişmelere değinerek devam etti ve ilişkilerinin canlandırılmasının neden daha da önemli olduğunu açıkladı:

“Son dönemde, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği zorluklar, artan enerji fiyatları, enflasyon ve durgunluk AB’yi zorluyor. Başta Almanya olmak üzere Üye Devletler, artan girdi fiyatlarının üretim ve verimliliğe etkisi konusunda endişeliler. Bu durum da korumacı eğilimleri güçlendiriyor. Rekabetçi kur ile AB’ye yaptığı ihracatı artıran Türkiye’ye karşı korunma önlemleri giderek daha fazla gündeme gelebilir. Bunun önünü alabilmek için var olan ticari ilişkilerimizi, çağın gereklerine göre güncellemek ve modernize etmek en önemli öncelik olmalı. Ayrıca, sadece AB için değil tüm dünya için başta gelen gündem olan yeşil ve dijital dönüşümlere uyum da Türkiye-AB ilişkilerinde hak ettiği yeri bulmalı. Küresel emisyonların yaklaşık %68’ini gidermesi beklenen yeşil hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında, Türkiye’nin önemli rol oynaması mümkün. Rüzgâr ve güneş enerjisinin sıvı yeşil hidrojen olarak depolanması ve boru hatları ile iletilmesi, Avrupa’nın enerji sorunu açısından da önemli. Bu tür iş birlikleri ve ortaklıklar, Türkiye-AB ilişkilerinin güncellenmesinde büyük rol oynayabilir”.

Son olarak Başkan Zeytinoğlu, iş dünyasının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılmasına verdiği desteği vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı: 

“Nihai hedefimiz tam üyelik olmaya devam ediyor. Ancak tam üyelik müzakerelerinin durmuş olması, ilişkilerde son altı yıldır bir zemin kaybına yol açtı. AB ile ilişkilerimizin canlandırılması için başta hukuk devleti olmak üzere AB kriterlerine yönelik reformlara yeniden hız vererek, ilişkileri onarmak için çaba sarf etmeliyiz. Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’nin Avrupa için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, tahıl anlaşmasında olduğu gibi önemli diplomatik roller oynadı. Rusya ve Ukrayna ile aynı anda konuşabildi. Türkiye’nin diplomatik başarıları ve bölgesel gücü, ülkemizin önemli artıları arasında yer alıyor. Bunun yanında ekonominin daha iyi işlemesi ve refah seviyesinin yükselmesi ise ticarete ve yabancı yatırımlara bağlı. Bu açıdan, AB’nin önemi kaçınılmaz. İş dünyamız, AB ile ilişkilerin canlandırılması, ticarette karşılaşılan sorunlar, taşımacılıkta uygulanan kotalar ve vize sorunu gibi meselelerin aşılması için AB gündemine yoğunlaşılmasını destekliyor”.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT