İKV GENEL SEKRETERİ NAS, TÜSİAD KÜRESEL SİYASET FORUMU‘NUN WEBİNARINDA KONUŞTU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 27 Nisan 2022 tarihinde, TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu tarafından düzenlenen “Uluslararası Sistemin Krizi: Kural, Değer ve Normların Aşınması” başlıklı webinarda konuştu. Küresel Siyaset Forumu Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Evren Balta’nın açış konuşması ile başlayan webinarın moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder yaptı. Webinarın konuşmacıları konuşma sırasına göre BM Kadına yönelik şiddet eski raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk, Emekli Büyükelçi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Emekli Yargıcı Rıza Türmen, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Gazeteci-Yazar Barçın Yinanç idi.

Webinarda bugünkü uluslararası sistemin durumu, özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile farklı bir aşamaya geçen düzenin temel norm ve kurallarının ihlali ve Rusya ve Çin gibi yükselen güçlerin Batı hegemonyasına karşı çıkışları konuları ele alındı. Doç. Dr. Nas konuşmasında uluslararası sistemin yapısı ve içinde bulunduğu krize değindi. Uluslararası sistemin krizini güven, meşruiyet ve otorite krizi olarak tanımlayan Doç. Dr. Nas, temel hak ve özgürlükler ve demokrasinin önemini ve evrensel niteliğini koruduğunu belirtti ve ilerlemeci siyasetin yerel, ulusal ve küresel düzlemde mücadelesinin önemini vurguladı.

 

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT