BAŞKAN ZEYTİNOĞLU, AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI TİMMERMANS İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 20-21 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da resmi temaslarda bulundu. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu toplantısının ikincisi için Ankara’ya gelen Timmermans Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Komisyonunun “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “İklim Yasası” konusundaki çalışmalarından sorumlu olan Timmermans, yeşil dönüşümde Türkiye ile AB arasında yakın iş birliğinin önemine dikkat çekti. Timmermans Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı tutma önceliğine değindi ve Türkiye’nin 2053 sıfır emisyon hedefi ve ulusal katkı beyanını COP-27 öncesinde güncelleme taahhüdünde bulunmasının önemini vurguladı.

Timmermans iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun katıldığı çalışma yemeğinde, Timmermans AB ve Türkiye ilişkilerinde karşılıklı yarar temelinde iş birliği yapmanın kritik önemde olduğunu belirtti. Timmermans, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Avrupa’yı 2050’de dünyanın ilk iklim nötr kıtası haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için AB ve Türkiye’nin yakın çalışmasının önemine değindi ve özellikle döngüsel ekonomiye geçiş, yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgâr enerjisinin payının artırılması ve yeşil hidrojen gibi alternatif yakıtların üretimi gibi konularda Türkiye ve AB’nin birlikte çalışabileceğini belirtti. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Timmermans’a iş dünyasının Türkiye’nin AB üyelik hedefi, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği ve yeşil mutabakat konularına verdiği desteği aktardı. Türkiye ve AB arasında başlatılan pozitif gündem kapsamında ilişkilerin canlandırılmasının önemine değinen Zeytinoğlu, özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi sürecinin yakın zamanda başlatılmasının iki taraf arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesine katkıda bulunacağını belirtti. Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin güvenlik, enerji ve göç gibi konularda AB’nin çok yakın bir ortağı olduğunu hatırlattı. 3 milyon 700 bin Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Avrupa’nın üzerinden önemli bir yükü aldığını belirtti. Almanya’nın her bir mülteci için yaklaşık 30 bin avro harcadığını ve bu hesapla, Türkiye’nin gerçekleştirdiği insani görevin öneminin ve maliyetinin daha iyi anlaşılabileceğini söyledi. Başkan Zeytinoğlu, Yeşil Mutabakat konusuna da değindi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir dönüşüm baskısı yarattığını ancak bunun yanında fırsatlar da barındırdığını belirtti. Hemen her sektörde köklü bir dönüşümü gerektiren Yeşil Mutabakatın Türkiye ve AB’yi bir araya gelmeye zorladığını belirten Zeytinoğlu, özellikle AB’nin Türkiye’ye yaptığı yatırımların artarak devam etmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yeşil ekonomi, hidrojen, güneş enerjisi, elektrikli araç gibi alanlara yapılacak yatırımların Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin iki tarafın da yararına olacak şekilde gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Frans Timmermans, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak yapılan basın toplantısında, "Benim de AB adına burada olmam, bu sürecin devamı açısından sembolik önem taşıyor. Bizler, çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi bir dünya, daha iyi bir çevre ortaya koymak durumundayız. Bunun için de şimdiden çalışmaya başlamalıyız. Türkiye ile olan diyaloğumuzun hem AB için hem de Türkiye için stratejik bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz politik ortam çok zorlu. Barbarlığı reddeden ülkelerin bir arada durması gerekiyor. Ukrayna'nın barışçıl halkına yapılan bu işgali reddeden ülkelerin bir arada olması gerekiyor." diye konuştu.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT