KOMİSYONUN KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE İNSAN HAKLARINA VE ÇEVREYE SAYGI PAKETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 23 Şubat 2022 tarihinde, “Adil ve Sürdürülebilir Ekonomik” adlı paketi ile şirketlerin küresel değer zincirlerinde insan haklarına ve çevreye saygı duyması için kurallar koyan yönerge önerisini kabul etti. Önergenin amacı hem özel sektör hem de kamu sektörü dahil olmak üzere Birliğin, uluslararası alanda insan haklarını koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme konusundaki uluslararası taahhütlerine ve uluslararası ticaret kurallarına göre hareket etmesini sağlamak. Komisyon yine aynı tarihte “Adil ve Sürdürülebilir Ekonomi Paketi”nin bir parçası olarak “Dünya Çapında İnsana Yakışır İş” adlı bir bildiri sundu. AB bu bildiri ile çalışanlar için iş yerlerinde sağlanması gereken tüm gereksinimlerin tedarik edildiği işleri hedeflerken aynı zamanda çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması konusundaki taahhüdünü dile getirdi.”

İKV Uzman Yardımcısı Zafer Can Dartan tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT