AP’DE KABUL EDİLEN RAPORLARA İLİŞKİN İKV BİLGİ NOTLARI YAYIMLANDI

-Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın (ODGP) Uygulanmasına İlişkin 2021 AP Yıllık Raporu, AP Genel Kurulu’nun 17 Şubat 2022 tarihli oturumunda, 113 aleyhte ve 102 çekimser oya karşılık 474 oyla kabul edildi. Alman Hıristiyan Demokrat parlamenter David McAllister tarafından hazırlanan raporda, ODGP’nin pek çok boyutuna ilişkin tespitler ile önerilere yer veriliyor ve Birliğin coğrafyalara ve çeşitli krizlere yönelik yaklaşımı değerlendiriliyor. Birliğin, küresel liderlik rolü üstlenebilmesi için ODGP’yi; çok taraflı ortaklıkların güçlendirilmesi, karar alma metodunun iyileştirilerek yumuşak ve sert güç araçlarının etkin kullanımı, iç ve dış eylemler arasındaki bağlantının sağlamlaştırılması, bölgesel stratejilerin geliştirilmesi ve ODGP’nin parlamenter boyutunun güçlendirilmesi etrafında şekillendirmesi gerektiği görüşü ön plana çıkıyor.

İKV Kıdemli Uzmanı Yeliz Şahin tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

-AP Dış İlişkiler Komitesi (AFET) üyesi Avrupa Halklar Partisi’nden (EPP) raportör David McAllister tarafından hazırlanan ve Anayasa İşleri Komitesi’nin görüşü alınan Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının (OGSP) Uygulanmasına ilişkin yıllık rapor, AP tarafından 17 Şubat 2022 tarihinde kabul edildi. AP’nin Birliğin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın demokratik olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi görevi ve sorumluluğundan yola çıkılarak her yıl düzenli olarak hazırlanan bu raporda artan sayıda bölgesel çatışma ve AB’nin güvenliğini oldukça etkileyen büyük güçlerin rekabeti ile karakterize edilebilecek “barışsızlık” dönemine girildiğine dikkat çekiliyor.

İKV Uzmanı Oğuz Güngörmez tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

-AP’nin 17 Şubat 2022 tarihli Genel Kurulu’nda, ‘’Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi ve AB’nin Bu Konudaki Politikaları- 2021 Yıllık Raporu ‘’ 80’e karşı 487 oyla kabul edildi. Evrensel insan hakları ve demokrasiye yönelik gelişen tehditlere dikkat çeken rapor COVID-19 salgının bu değerleri daha fazla aşındırdığını belirtiyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ihlalleri arasındaki bağlantıya dikkat çeken rapor AB ve Üye Devletleri’ne ortak çabalarını artırmaları, insan haklarının teşviki ve korunmasında örnek teşkil etmeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukukun üstünlüğü konularında küresel lider olmaları için çağrıda bulunuyor. 

İKV Uzman Yardımcısı Sema Nur Yeniyıldız tarafından hazırlanan bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

-“Tek Pazarda Tarife Dışı ve Vergi Dışı Engellerin Üstesinden Gelme” adlı rapor 17 Şubat 2022 tarihinde AP tarafından kabul edildi. Raporda, AB’nin en önemli kazanımlarından biri olarak vurgulanan Tek Pazar’ın genel durumuna ve COVID-19 salgınının Tek Pazar’ı nasıl etkilediğine değinildi. Tek Pazar’daki sorunların çözümü için uygulamada ve uyumluluktaki denetiminin arttırılması konusunda neler yapılabileceğine dikkat çekilen raporda, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmelerin de sorunların çözümünde kullanılabileceği ifade edildi.

İKV Uzman Yardımcısı Ahmet Emre Usta’nın hazırladığı bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT