İKV’DEN VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞU’NA İLİŞKİN İNGİLİZCE DEĞERLENDİRME

İKV Uzman Yardımcısı Erdem Tekçi tarafından kaleme alınan “Visa Liberalisation Dialogue Between Turkey and the EU: The Road So Far” başlıklı İngilizce değerlendirme notu, İKV Brief serisinden yayımlandı. Söz konusu değerlendirme notunda, Türk vatandaşlarına AB tarafından uygulanan vize politikasının arka planına ilişkin tarihsel bir yaklaşım geliştirilmekle birlikte, Türkiye ve AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tüm yönleriyle ilgili fikir ortaya koyuluyor. Aynı zamanda “vizesiz seyahat rejimine yönelik Yol Haritası” kapsamında Türkiye tarafından henüz yerine getirilmeyen kriterlerdeki mevcut durum değerlendirilirken, diyaloğun geleceğiyle ilgili görüşler de sunuluyor. Son olarak değerlendirme notu, diyalog süresince verilen söz ve taahhütler bağlamında iki tarafın da tutumları hakkında bir tartışma gerçekleştiriyor.

Değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT