İKV BAŞKANI ZEYTİNOĞLU KOBİ’LER İÇİN YEŞİL DÖNÜŞÜM TOPLANTISI’NDA KONUŞTU

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Şubat 2022 tarihinde, Kocaeli’de düzenlenen “KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümü Projesi” Çalıştayına katılarak burada açış konuşması yaptı. Başkan Zeytinoğlu, TÜRKONFED’in Konrad Adenauer Vakfı iş birliği, Akbank’ın desteği ve DOĞUMARSİFED’in ev sahipliğinde düzenlediği proje çalıştayında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’de doğuracağı etkileri özellikle KOBİ’ler açısından ele aldı. Başkan Zeytinoğlu toplantıda şunları söyledi:

“Yeşil dönüşüm tüm sektörler için, ama özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim anlamına geliyor. Düşük karbonlu üretime geçiş sürecinde, ülkemizin AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve zorunlu karbon piyasası oluşturması söz konusu. Bilindiği üzere, AB “Fit for 55” 55’e Uyum adlı pakette Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) tasarısını geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı. Buna göre 5 ürün grubunda -elektrik, alüminyum, çelik, çimento, gübre- AB’ye yapılan ihracat 2026’dan itibaren karbon sertifikasına tabi olacak. Bunun maliyeti de AB ETS sistemindeki fiyatlara göre belirlenecek. Türkiye’nin özellikle çimento, çelik ve alüminyumda AB’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında ön sırada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla SKDM uygulaması Türkiye açısından bir rekabet kaybına sebep olabilir. Türkiye’nin kendi içinde de bir ETS sistemi oluşturarak bu ek maliyeti ülke içindeki dönüşüme aktarması mümkün olabilir. Bu doğrultuda ihracatçılar ve onlara girdi sağlayan firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları ve bunun için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

Bunun yanında çevre ve iklim hedefleri doğrultusunda ürün standartları da değişiyor, Döngüsel ekonomi kapsamında yeniden kullanım, geri dönüşüm ve atık yönetimi norm haline geliyor. Üretim ve tüketim yöntem ve alışkanlıkları değişirken, özellikle Kobilere finansal ve teknolojik destek sağlanması gerekli.  Bu süreçte yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatlar da var. Kobilerimiz bu yeni iş alanlarına yönelerek, yeşil dönüşümü fırsata çevirebilir. Tabi finansman kaynaklarına erişim bu dönüşümün kilit önemdeki bir unsurunu oluşturuyor. AB’nin IPA fonları, Ufuk Avrupa gibi Araştırma ve innovasyon programları, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşların sağladığı imkanlar bulunuyor. Yeşil dönüşüm çevre ve iklimi koruyacak, gezegenimizi daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirecek ve ekonomik dinamizm ve yeni istihdam alanları oluşturacak. Bu kapsamda, kamunun yanında TOBB, İKV ve TÜRKONFED gibi kuruluşlara çok önemli bir rol düşüyor. Hep birlikte bu dönüşümü mümkün kılmak için çalışmalıyız. AB yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilere geçişi hızlandırmak için ittifaklar oluşturma yaklaşımını benimsedi. Bu ittifaklar, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, firmalar, araştırma kuruluşları, STK’lar ve üniversiteler gibi ilgili paydaşları bir araya getiriyor. Avrupa Temiz Hidrojen ittifakı, batarya ittifakı, Avrupa İklim Paktı gibi girişimlerle tüm paydaşların kapasite ve becerileri ortak dönüşüm için birleştiriliyor. Gerek ülke içinde gerekse de dışarda ittifaklar oluşturmak yaklaşımı Türkiye’nin dönüşümünde de önemli rol oynayabilir”.

 

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT