İKV’DEN ARTAN İKLİM DAVALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME NOTU

İklim krizine yol açan sera gazı emisyonlarının hızla artmasında, enerji başta olmak üzere ekonominin hemen hemen her sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorumlulukları bulunuyor. Bu durum, başta savunmasız grupları, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, tüm dünyada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaynaklanabilecek zararların tazmin edilmesi için savunmasız gruplar tarafından kamu veya özel kuruluşlara karşı iklim davalarına başvurma eğilimi de artıyor.

İklim davalarının artışta olduğu bugünlerde, iklim davalarının dayanaklarının ne kadar güçlü olduğu, bu davaları kimlerin açabileceği ve bu davalara bakacak olan mahkemelerin bu konuda ne kadar donanımlı olacağı gibi soruların gelecekte kafaları kurcalayacağı düşünülüyor. İklim biliminin gelişmesi, iklim değişikliğinin etkilerini artırmaya devam etmesi ve günümüzde ortaya koyulan iddialı veya yetersiz iklim politikalarının gelecekte iklim davalarının artmasında rol oynayabileceğini de şimdiden öngörmek mümkün oluyor.

İKV Uzmanı N. Melis Bostanoğlu tarafından kaleme alınan "’Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı’ Bağlamında İklim Davalarındaki Artış” başlıklı değerlendirme notunda, sayıları ve kapsamları hızla artan iklim davaları ”sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” ile ilişkili olarak ele alınıyor.

Değerlendirme notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2022

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2022 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT