İKV, AVRUPA PARLAMENTOSUNDAKİ SİYASİ GRUPLARIN KRİZLER AVRUPASI’NA YAKLAŞIMLARI BAŞLIKLI BİR WEBİNAR DÜZENLEDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATMER) iş birliğiyle, 16 Aralık 2021 tarihinde, “Avrupa Parlamentosundaki Siyasi Grupların Krizler Avrupası'na Yaklaşımları” başlıklı kitap çalışmasının tanıtımı amacıyla bir webinar düzenledi. Moderatörlüğünü İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit’in üstlendiği webinarda Avrupa Parlamentosundaki siyasi grupların Avrupa’nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı çeşitli krizlere yönelik tutumları ve politikaları tartışıldı.

Webinarın ilk açış konuşmasını yapan İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, AP'nin öneminin her zaman anlaşılmadığına, sadece ülkemizde Türkiye raporu ile  gündeme gelse de başlı başında incelenmeye değer bir kurum olduğuna vurgu yaptı. İKV’nin AP'ye yönelik yürüttüğü faaliyetlere ve projelere değinen Nas, gerçekleştirilen yayının literatürde önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

İkinci açış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi AB Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burçak Müge Vural, AP’nin içindeki farklı dinamikleri ve bu dinamikler arası ilişkileri anlamak açısından kitap çalışmasının çok önemli katkılar yaptığını belirterek konuşmasına başladı. Özellikle son dönemde etkileri artan krizlerin ele alınması sebebiyle kitabın güncelliğini koruyacağını belirterek emeği geçen yazarlara teşekkürlerini iletti.

Son açış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Çağnur Balsarı, her krizin aynı zamanda daha iyi bir düzenin kurulması için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, krizlere AP’de nasıl yaklaşıldığının incelenmesinin bu bakımdan çok değerli olduğunu belirtti. Akademi ile düşünce kuruluşu dünyasının bir araya gelerek böyle bir çalışma ortaya koymasının ise genç akademisyenlere umut aşıladığını belirterek konuşmalarını sonlandırdı.

Açış bölümlerinin ardından İKV Genel Sekreter Yardımcısı Kilit’in moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi. Parlamentonun tarihçesiyle ve güç dağılımıyla ilgili bilgiler veren Kilit, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa gibi ülkelerin güçlü parlamentoya tepki göstermesine rağmen parlamentonun tarih boyunca güçlenerek varlığını sürdürdüğünü belirtti. Komisyonun da AP’nin yetkisinin artırılmasında etki ve destek sahibi olduğunu vurgulayarak gerçekleştirilecek olan panelin içeriğine ve kitap çalışmasına dair bilgiler verdi.

Panel bölümünün ilk konuşmacısı olan ve kitabın editörlüğünü yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zühal Ünalp Çepel, 2019 parlamento seçimlerinin AB siyasetine etkisi üzerine konuştu. Aşırı sağ ve Yeşiller gibi kadınlara ve gençlere hitap eden siyasi grupların Avrupa siyasetinde daha etkili olduklarını belirten Çepel, vatandaşların en fazla işsizlik, ekonomi, büyüme gibi konularda AB’ye yön vermek istediklerini vurguladı.

Ana akım partiyi temsil eden Avrupa Halk Partisi'nin krizlere yaklaşımını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi Elif Cemre Beşgür ise siyasi grubun AB’nin içinde bütüncül bir ortak paydayı oluşturduğunu belirtti. Grubun kültürel ve ahlaki konularda daha muhafazakâr bir tutum sergilediğini, bu olgunun birçok AB krizinde belirleyici olduğunun altını çizerken salgın krizini entegrasyonun derinleşmesi için fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

En büyük ikinci parti konumunda olan Sosyal Demokratları anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi Sadık Demirbağ, bu siyasi grubun AP içindeki kurumsallaşma sürecinde etkin olduğunun altını çizdi. Son 5 AP seçimlerinde sosyalist ve demokratların aslında stabil bir seçim sonucu elde ettiğinin görüldüğünü söyleyen Demirbağ, grubun Türkiye ile göç konusunda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda da çabalar ortaya koyduğunu belirtti.

Birleşik Avrupa Solu grubunun siyasi tutumlarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi Adem Kurtar, grubun AB’nin mevcut durumunun piyasa şartlarına göre şekillendiğini eleştirerek toplumsal ihtiyaçların baz alındığı bir AB tahayyül ettiğini belirtti. Avrupa Solu’nun AB’nin kemer sıkma politikalarına karşı mücadele ederek 2014 seçimlerinde oylarını %50 artırdığını belirten Kurtar, bu ivmenin daha sonra çok iyi değerlendirilemediğini ve 2019 seçimlerinde oy kaybı yaşadıklarının altını çizdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi Burcu Kiper ise  Yeşiller grubunu anlattı. Grubun siyasi gündeminde kadınlara, gençlere ve çevreye yönelik politikaların ön plana çıktığı belirten Kiper, grubun adil sürdürülebilir demokratik bir Avrupa toplumu yaratmayı hedeflediğini söyledi. Siyasi ittifak içerisinde farklı üç hizbin ön plana çıktığının altını çizen Kiper, son zamanlarda Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı’nın yanı sıra Korsan Partiler’in de üçüncü bir hizip olarak ön plana çıktığını ve grubu farklı bir yöne yönlendirmeye çalıştığını belirtti.

Son konuşmacı olarak ENF’den türeyen ve Avrupa’daki aşırı sağ partilerin bir araya gelerek oluşturdukları Kimlik ve Demokrasi grubunun politikalarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi Sarp Kayrak, grubun ırkçı, ayrımcı ve cinsiyetçi bir siyaset zemini üzerinde hareket ettiğini belirtti. Kayrak, grubun Avrupa toplumunu “saf vatandaşlar” ve “yozlaşmış elitler” olarak ikiye ayırdığını belirterek ulusal egemenlik kavramı üzerinden siyaset yaptıkları tespitini yaptı.

Soru-cevap kısmının ardından etkinliğin kapanışında konuşan İKV Araştırma Müdürü Çisel İleri ülkemizde “kötü polis” olarak görülen AP'nin Türkiye’ye yönelik fonların kesilmesi, yaptırımlar ve sert eleştirilerin kaynağı haline geldiğini; ancak bununla birlikte Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik olumlu seslerin de yükseldiğini, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun gecikmeden başlatılması gibi Türkiye ile aynı çizgide kararlar da aldığını belirtti. 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT