İKV, PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ, SAVUNUCULUK VE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

Sivil Toplum Destek Programı II altında, İKV tarafından Jean Monnet Mezunları Derneği ortaklığında yürütülen AB Katılım Sürecinde STK’ların Etki Kapasitelerinin Artırılması – INFL(EU)NCE -  Projesi kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi, Savunuculuk ve Sosyal Medya Eğitimi 18-20 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlendi.

Üç gün süren eğitimin ilk konuşmacısı ABKAD Kurucu Üyesi ve ZİÇEV Proje Koordinatörü Asuman Erdem proje döngüsü yönetimi ile ilgili sunumunu katılımcılarla paylaştı. Eğitmen Asuman Erdem, proje döngüsü yönetimi eğitiminin ilk gününde, proje döngüsü yönetimi ile ilgili teorik, ikinci gününde ise uygulamaya yönelik eğitim verdi.  İki gün süren proje döngüsü yönetimi eğitimi boyunca Asuman Erdem, proje döngüsü yönetimine dair temel kavramları, proje önerisinin nasıl hazırlanması gerektiğini, proje uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları, projelerde sıklıkla yapılan hataları ve fon kaynaklarını katılımcılarla paylaştı.

Asuman Erdem proje döngüsü yönetimini, bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve işletmeye alınmasına ve nihai olarak uygulama sonrası değerlendirmesine kadar geçen aşamaların bütünü olarak tarif etti.

Projeyi belirli bir sorunu çözme ve iyileştirme yaklaşımı olarak tanımlayan Asuman Erdem, yenilikçi bir değişim talebi ile tasarlanan bir projenin sonucunda ortaya çıkan birtakım ürün ve hizmetlerin belirli hedef kitle tarafından yararlanması gerektiğini ve aynı zamanda projenin çıktılarının uzun vadeli, başka projelere girdi sağlayabilen sürdürülebilir sonuçları olması gerektiğini belirtti.

Proje fikrinin gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir, tanımlanan ihtiyaca yönelik, beklenen etkiyi yaratabilecek ve projeye dönüştürülebilecek olması gerektiğini belirten Asuman Erdem, projeyi gerçekleştirebilecek kapasitede başvurucu kuruma ve öngörülen insan kaynağının tecrübeli olmasına dikkat çekti. Ayrıca proje planlayanlar ve uygulayanlar için analiz sonuçlarına göre proje hedeflerinin sistematik bir şekilde ve belirli bir mantık dâhilinde ortaya konulabildiği Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nın proje fikirlerinin planlanması ve uygulanması aşamasında kullanılmasının faydalarına değindi. Ek olarak proje tasarlama sürecinde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nın birbirini takip eden analiz aşaması ve planlama aşamasına da katkıda bulunduğunu belirtti.

Özellikle planlama aşamasındaki Mantıksal Çerçeve Matrisi’nin hazırlanmasının önemine dikkat çeken Asuman Erdem, faaliyet ve bütçe planının hazırlanmasındaki önemli noktalar üzerinde durarak katılımcıları bilgilendirdi. Bir faaliyet planının projenin kilometre taşlarını belirlediğini, projenin yönetim, uygulama sorumluluklarını ve görevlerini dağıttığını söylerken proje bütçesinin proje faaliyetleri ve faaliyet planına hassasiyetle uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitimde projeyi uygulama aşamasındaki proje yönetimi entegrasyonunun (kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları, iletişim, risk ve temin yönetimi) proje başarısı üzerindeki önemine dikkat çekilirken mali kapasite ve kurumsal kapasite, ilgililik, yöntem, sürdürülebilirlik, bütçe ve maliyetlerin etkinliği gibi projelerin değerlendirilme kıstaslarına değinilerek projelerden beklenilen kilit noktalara değinildi. Eğitimin ilk gününün panelinde bahsedilen son konu ise sivil topluma yönelik uluslararası fon kaynakları oldu.

Eğitimin ikinci gününde Asuman Erdem, proje döngüsü yönetimi ile ilgili vermiş olduğu teorik bilgilerin uygulamadaki karşılığına değinmek amacıyla, Gölbaşı İlçesi’ndeki zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitimini hedefleyen  bir projenin arka planındaki içeriği kapsamlı bir şekilde sunarak inceledi. Asuman Erdem, ilgili projeyi incelerken bir projenin yazımında özellikle dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi.

Asuman Erdem’in proje döngüsü yönetiminin uygulanmasına yönelik bahsettiği son konu ise proje yönetiminin unsurları oldu. Bu bağlamda Asuman Erdem; proje entegrasyon yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi ve tedarik yönetimi başlıkları altında bir projenin en etkili ve verimli bir şekilde nasıl yönetilebileceğine dair ayrıntılı bilgiler verdi.

Eğitimin ikinci gününün ikinci panelinde Asay Global E-Ticaret ve Danışmanlık Şirketinin Kurucu Ortağı ve dijital medya ve pazarlama strateji uzmanı olan Ayşe Tuğçe Önge, savunuculuk konusunu anlattı.

Ayşe Tuğçe Önge, savunuculuğun ne anlama geldiği, savunuculuğun ne olmadığı, kimlerin savunuculuk yapabileceği ve kimlere savunuculuk yapılabileceği gibi soruların odağında, birçok fikir alışverişinin yapıldığı ve katılımcıları da sunuma dâhil eden interaktif bir panel gerçekleştirdi. Panelde savunuculuk hakkında verilen temel bilgilerin ardından, savunuculuk yöntemleri kapsamında; lobicilik ve kampanya kavramlarından bahsedildi ve bu iki kavramın arasındaki fark ve savunuculuk ile ilişkileri tartışıldı.

Savunuculuğun nasıl yapılacağı konusunda Ayşe Tuğçe Önge, savunuculuk faaliyetlerine girişilmeden önce ve sonra nasıl bir planlama yapılması gerektiğine değinerek nasıl savunuculuk yapılacağına dair ayrıntılı bir yol haritası gösterdi. Savunuculuğun önündeki engellerin altını çizerek bu konuda dikkat edilmesi gereken konuları vurguladı.

Eğitimin son gününde sosyal medyaya yönelik metin ve görsel içeriklerin oluşturulması ile ilgili önemli bilgiler veren Ayşe Tuğçe Önge, interaktif bir panel gerçekleştirmeye devam etti. Özellikle sürekli güncellenen sosyal medya platformlarındaki uygulamaların ve içeriklerin yararlı bir şekilde nasıl kullanılabileceği hakkında detaylar verdi. InstagramLinkedInTwitterFacebook gibi küresel çapta kullanılan çevrim içi platformlarda oluşturulabilen içeriklerle ilgili bilinen ve bilinmeyen detaylardan bahsetti.

Özellikle içerik takviminin oluşturulması ile sosyal medya paylaşım planlanmasının ve organize edilmesinin en temel yollarından biri olduğunu söyleyen Ayşe Tuğçe Önge, sık kullanılan bir çevrim içi içerik oluşturma platformunda  interaktif  içerik tasarımını uygulamalı gösterdikten sonra, dijital medya için kullanılabilecek içerik düzenleme sitelerini ve araçlarını katılımcılarla paylaştı.

Infl(EU)nce Projesi kapsamındaki etkinlikler ve proje çıktıları proje.ikv.org.tr web sitesinden takip edilebilirsiniz.

 

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT