TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN MODERNİZASYONU KONULU POLİTİKA NOTU YAYIMLANDI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın yazarları arasında bulunduğu “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu: Geçmişteki Başarıların Üzerinde Yeni Bir Ortaklık İnşa Etmek (Modernisation of the Turkey-EU Customs Union: Building a New Partnership on Past Achievements)” adlı politika notu yayımlandı. Diğer yazarları Prof. Dr. Güven Sak,  Prof. Dr. Sanem Baykal, Nilgün Arısan Eralp, Leyla Karakaya ve Bengisu Özenç olan politika notunda, Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna yönelik görüşmelerin bir an önce başlamasının önemine dikkat çekiliyor.

AB’nin temel önceliği olan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr hale getirmek için sera gazı emisyonlarının sınırlanması gereğinin ifade edildiği politika notunda, bu hedefe yönelik uyum çabalarının Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasını daha da acil bir konu haline getirdiği belirtiliyor. Yazarlar, Türkiye-AB Gümrük Birliği modernizasyonuna yönelik resmi görüşmelerin başlaması ile gümrük birliğinde var olan sorunların çözümlenmesi, daha iyi işleyen bir ticaret ilişkisinin oluşturulması ve sadece sanayi ürünlerini kapsayan gümrük birliğinin hizmetler, tarım ürünleri, e-ticaret, karbonsuzlaşma, yenilenebilir enerjiler ile kamu alımları gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin mümkün olacağını vurguluyor.

Politika notuna buradan ulaşabilirsiniz.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT