“DOĞAL AFETLERE KARŞI AKDENİZ GÖREV GÜCÜ KURULMALI"

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ni etkileyen orman yangınları sonrasında bu yangınların tüm ulusları derinden etkilediğini belirtirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de yangın ve benzeri afetlerin sıklığı ve yoğunluğunu artırdığını söyledi. Başkan Zeytinoğlu doğal yangınlarla mücadele için bir uluslarüstü örgütlenmenin şart olduğunu dile getirdi. Başkan Zeytinoğlu şunları söyledi:

“Gerek ulusal istatistikler, gerekse AB’nin Kopernik programı kapsamında toplanan veriler aşırı doğa olaylarında hızlı bir yükseliş olduğunu ortaya koyuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle artan bu olaylar Akdeniz Bölgesi’nde aşırı sıcaklık, kuraklık ve yağışlarda azalma şeklinde kendisini gösteriyor. Bunun sonucunda ve şehirleşmenin de etkisiyle orman yangınları ve ani yağışların sonucu olarak seller sıklıkla yaşanabiliyor. Ortak kaderi paylaşan bu bölgenin ülkeleri afet durumunda kullanmak için acil bir görev gücü oluşturmak da dâhil olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerde destek sağlamak üzere bir birlik oluşturabilir”.

Başkan Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizması içinde olduğunu ve bu kapsamda da AB’nin acil durumda oluşturduğu rescEU destek havuzundan faydalandığını belirtti:

“Orman yangınlarının hızla yayılması ve yerleşim alanlarını etkilemesi sonrasında ülkemiz AB’nin Sivil Koruma Mekanizması’ndan yardım istemiş ve Hırvatistan ile İspanya yangın müdahale uçakları göndererek destekte bulundu. Türkiye gerek bu mekanizmanın bir üyesi olarak gerekse AB’in Kopernik programı çerçevesindeki arazi ve iklim izleme verilerinden faydalanarak AB ile işbirliği içindedir. Ancak özellikle Akdeniz ülkelerinin sorunlarını dikkate alan, iklim değişikliğinin bu bölgede yol açtığı aşırı doğa olayları ile afetlere müdahale için bir görev gücü ve örgütlenme oluşturulması daha yoğun bir müdahale kapasitesi sağlayacaktır. Ayrıca Akdeniz ülkelerinin ortak sorunlarını tartışıp çözüm üretebileceği bir yapı oluşturulması suretiyle iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin yanında göç gibi sınır aşan meselelerde birlikte hareket edip çözüm üretebilecek bir yapı ortaya çıkmış olacaktır. İKV olarak bu önerimizi kamuoyuna sunuyoruz”.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT