İKV GENEL SEKRETERİ NAS, “SİVİL SOHBETLER: PANDEMİNİN KÜRESEL ETKİLERİ” ADLI PANELDE KONUŞTU

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, 6 Temmuz 2021 tarihinde, TÜRKONFED tarafından düzenlenen Sivil Sohbetler webinarına konuşmacı olarak katıldı. Pandeminin küresel etkilerinin ele alındığı webinarda, ekonomideki değişimler ve iş dünyasının bu değişimlere nasıl uyum sağlaması gerektiği konuları üzerinde duruldu.

İKV Genel Sekreteri Nas, pandeminin zaten başlamış olan değişim ve dönüşümü hızlandırdığını ve bir kırılma yaratarak, yeni iş yapma biçimlerine doğru geçişi tetiklediğini belirtti. AB’nin COVID-19 sonrası döneme hazırlanırken yeşil ve dijital dönüşüme özellikle önem verdiğini ve bu çerçevede yeni standartlar, yöntemler ve süreçlerin uygulamaya koyulduğunu vurguladı. TÜRKONFED’in Youtube hesabı üzerinden de canlı olarak yayınlanan Webinarın diğer konuşmacıları ise Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası ve DTİK Balkanlar Bölge Komitesi Başkanı Ömer Süsli idi.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT