İKV GENEL SEKRETERİ NAS, ACTHUMAN DANIŞMA KURULUNA KATILDI

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İnsani Gelişme Vakfı’nın,  İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içinde “İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon” konulu ActHuman adlı girişimin Danışma Kurulu’nda yer aldı. Girişim, istihdamdan üretime iklim politikalarına, entegrasyonu tanımlamayı ve toplumsal sorunlara sosyal politika önerileri sunmayı hedefliyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde bir araya gelen Danışma Kurulu, yapacağı çevrimiçi toplantılar, rapor önerileri ve düzenlenecek çalışma konferansı ile projenin çıktılarına yön verme misyonunu taşımaktadır.

2021

E-Bülten Kayıt

İKV KURUCU VE MÜTTEVELLİ KURUMLARI

© 2024 İKV Bütün Hakları Saklıdır.
Designed By: OrBiT